PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy

In Malmedy, in het Franstalige gedeelte in de Belgische Ardennen bestaat een Duitstalige protestantse gemeente van zo’n 300 leden.

Op zondag 3 juni werd daar een Euregionale Kerkendag gehouden waar cantorijen uit Aken en Sittard en een muziekgezelschap uit Schleiden aan meewerkten. 

Dirigent Hans Timmermans en een aantal cantorijleden met aanhang vertrokken deze zondag al vroeg uit Sittard om voor de 10.00 uur viering nog even in te zingen.

 De ruimte naast het orgel, boven op de galerij was beperkt, het was maar goed dat niet alle cantorijleden aanwezig konden zijn.

Als teken van verbondenheid werd in deze dienst ook het avondmaal gevierd. Bij de samenzang in de kleine sfeervolle kerk werd gezongen in het Duits en het Nederlands. Ook de gebeden en geloofsbelijdenis werden in twee talen uitgesproken.

De cantorij van de PGSG zong drie liederen in verschillende talen, Nederlands, Latijn en Frans uit Psalmen voor Nu, de Ionabundel en de Taizébundel.

In de prediking door Jürgen Baumgart, Jan Compagner en Mathias Schoenen werd duidelijk dat we als kleine, slinkende protestantse minderheid uit de diverse regio’s de ontmoeting moeten zoeken. En van openheid en gastvrijheid. Immers: Gods liefde kent geen grenzen, maar zet mensen in een bijzondere en unieke vrijheid.

Na een korte wandeling in de regen konden in de muziekzaal van Malmedy een maaltijd en een drankje worden gekocht.

Daarna bezochten enkelen het stedelijk museum, anderen maakten een wandeling, hoewel het weer zich daar niet erg voor leende.

In de kerk werd ’s middags een klein concertje gegeven door een enthousiaste gospelgroep waarna de dag werd afgesloten.

laatste update.: 03-06-2012