PGS

ZWO

Nieuwsbericht
ALS DE DOMINEE HET ZEI, DAN WAS HET WAAR
Zo'n 50 jaar geleden was mijn moeder de eerste vrouwelijke ambtsdrager in de Hervormde kerk in Nieuwleusen, de plaats in Overijssel waar ik opgroeide. Ik herinner me hoe ze, toen ze beroepen werd, zelf twijfelde over het feit of ze als vrouw wel een ambt in de kerk mocht vervullen. Immers; Paulus schreef in één van zijn brieven dat vrouwen in de gemeente dienen te zwijgen. Maar de dominee overtuigde haar ervan dat het ambt van diaken wel was toegestaan. En als de dominee het zei, dan was het waar.
Het was een tijd van eenvoud en conservatisme, verzuiling en sociale controle, maar ook van warmte en geborgenheid, weten waar je aan toe was en waar je bij hoorde. Gereformeerd en Hervormd stonden nog mijlenver van elkaar. In de Gereformeerde Kerk schudden ze verontrust hun hoofd over die ‘vrijzinnige’ Hervormden met hun vrouwelijke ambtsdager, maar ík was heel trots op mijn moeder.

Een ander voorval dat ik me herinner is een anekdote uit de kerkenraadsvergadering. Mijn moeder vertelde er thuis over. Iemand had het gewaagd om in de vergadering de vraag op te werpen of het doorgeven van de Avondmaalsbeker geen besmetting kon opleveren voor andere kerkgangers in gevallen van griep en verkoudheid. De dominee had geantwoord dat de alcohol in de wijn er wel voor zou zorgen dat alle bacteriën werden gedood. Als de dominee het zei, dan was het waar.
Hieraan moest ik denken tijdens de viering van het Avondmaal in de Ontmoetingskerk in Geleen tijdens de gezamenlijke dienst op 15 juli. Al vier weken liep ik enorm te hoesten; een virusje of een bacterie cadeau gekregen van mijn kleindochter. Daar wilde ik liever niet een ander mee besmetten, dus ik was van plan dit keer gebruik te maken van een klein bekertje wijn. Dat de alcohol in de wijn alle ziektekiemen doodt geloven we natuurlijk allang niet meer.
 
 
 
Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat er in de Ontmoetingskerk geen gebruik wordt gemaakt van kleine, individuele bekertjes. Ik stond in dubio. Dan maar niet aan het Avondmaal deelnemen? Uiteindelijk heb ik wel gedronken uit de grote beker en ik hoop dat niemand er ziek van is geworden, maar misschien is het iets om te overwegen.
Toch ook in de Ontmoetingskerk de mogelijkheid bieden om Avondmaalswijn uit een individueel bekertje te drinken, net als in de Johanneskerk?
 
Willy de Koning 
 
 
laatste update.: 28-09-2018