PGMBD

ZWO

Spiritualiteit-Vesper-Agapè
DE RING VAN DE KONING
Met Koningsdag nog vers in het geheugen, wil ik graag stilstaan bij de ring van de koning. Dat is niet de titel van een spannend boek, maar wel een symbool, zo zelfs dat er al het een en ander over geschreven is.
De koning gaat elke 27 april, nog meer dan op andere dagen, weer vele handen schudden. En dat doet hij natuurlijk met de rechterhand, de hand waaraan je in zijn traditie ook de trouwring zou verwachten. Toch zit die trouwring daar niet. Erg handig voor recepties en partijen, want een hand zonder ring schudt nou eenmaal fijner dan een hand mét ring. Maar de ring van de koning, die aan zijn linkerhand zit, heeft ook nog een diepere betekenis.

Bij het huwelijk van de koning en de koningin was het uitwisselen van de ringen een ritueel dat in de katholieke traditie van zwaarder belang is dan in de protestantse. In de rooms-katholieke traditie is het als het ware de materiële uitdrukking van wat er op dat moment gebeurt: het huwelijk wordt voltrokken voor God. En daarbij schuiven de echtelieden elkaars ring aan de linkerhand, de hand die het dichtste bij het hart zit. Het zijn allemaal uitdrukkingen van iets wat aan de binnenkant leeft maar aan de buitenkant getoond wordt.

Het huwelijk is in de protestantse traditie een zegening van wat er al bij de wet voltrokken is. De verbinding van twee mensen wordt onder Gods zegen gesteld, waarbij de handoplegging door de predikant een indringend uiterlijk teken is van Gods bescherming en nabijheid. De ring draagt men aan de rechterhand. Ook hier komen binnenkant en buitenkant bij elkaar. De katholieke koningin schoof de ring aan de linkerhand van de protestantse koning, en daar zit hij nog steeds, als een prachtig teken van hoe tradities hun waarden gezamenlijk kunnen beleven en zingeving over grenzen heen goed doet.

Bij het afscheid van een christen met een hindoeïstische partner mocht ik een gebed uitspreken waarin de waarden van verschillende tradities tot troost konden zijn bij de grens van leven en dood. Ook hier zag ik de rijkdom van zingeving over grenzen heen.
 
In het ziekenhuis mogen we ook vaak zien dat mensen in de rijkdom van tradities hun kracht zoeken en vinden. Er worden veel emoties beleefd. Die emoties zitten aan de binnenkant, maar we ervaren allemaal dat we ze ook aan de buitenkant laten zien en beleven. Met een bloem, een hartjesballon, een dikke knuffel, een kus en met wat er maar bij ons past, geven we uiting aan wat er in ons leeft. En daarbij maken we ook gebruik van rituelen en symbolen. Ja, de mens is meer dan het leven hier en nu en de aandacht voor de binnenkant van ons bestaan geeft ons veel goeds.

Zo mag de ring van de koning een symbool zijn van een diepere laag, die we zelf ook in onze eigen symbolen en rituelen kunnen beleven. En dan mogen we putten uit al het goeds dat onze levensovertuigingen te bieden hebben.
 
Ralf Smeets, geestelijk verzorger Zuyderland Heerlen
laatste update.: 30-04-2018