PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Laetare: vierde zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Delen voor verandering

Lezing en schikking
Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te geven. Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? (Johannes 6:9). Jezus verdeelt het brood en de vis en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden en de vissen die men had gegeten.

Symboliek
Paars en roze
De liturgische kleur voor de vierde zondag in de Veertigdagentijd is roze: het licht van Pasen begint door te breken en maakt het paars lichter. Roze is dus een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt.

Brood
Het brood verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt.

Verbindende tekst

Delen,
breken,
uitdelen.
Wonderlijk
hoe weinig
door te delen
verandert
in overvloed,
en velen voedt.

Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert
in een oase.

laatste update.: 18-03-2012