PGMBD

ZWO

Activiteiten wijken
Gezamenlijke koffiemiddag voor 60 plussers van wijk noord en wijk oost
Wijkteam noord en wijkteam oost hebben de handen in elkaar geslagen om gemeenteleden uit beide wijken met elkaar in contact te brengen.

Op dinsdag 15 november troffen ruim vijfentwintig 60-plussers elkaar in de hal van de Johanneskerk om, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, nader kennis met elkaar te maken.

Na binnenkomst verdeelden de mensen zich rond de tafels en bleek er een leuke mengeling te ontstaan tussen de inwoners van wijk noord en wijk oost. Na een korte kennismaking opende dominee Joachim Stegink de koffiemiddag en overhandigde iedereen een tweetal vragen:
1. Wat was voor u de meest belangrijke negatieve gebeurtenis/belevenis in uw leven en welke rol speelde het geloof daarbij voor u?
2. Wat was voor u de meest belangrijke positieve gebeurtenis/belevenis in uw leven en welke rol speelde het geloof daarbij voor u?

Na 20 minuten de meest negatieve gebeurtenis/belevenis met elkaar gedeeld te hebben en de rol van het geloof hierbij las Joachim Steginkde tekst uit Psalm 61: 1-5
Tijd om elkaar deelgenoot te maken van de meest positieve gebeurtenis/gebeurtenis uit ons leven en of/hoe het geloof hier een rol speelde. Joachim Stegink sloot af met het lezen van Psalm 36: 6-10.

Na het zingen van Psalm 68: 7 werd er hier en daar nog wat nagepraat en rond 16:00 uur ging iedereen weer naar huis. Aan de reacties te merken, een zeer geslaagd initiatief en zeker voor herhaling vatbaar!

laatste update.: 17-11-2011