PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Statenbijbels en een verborgen schat tussen Maas en mijn.
Vanaf zondag 20 november is in het Protestantse kerkje in Grevenbicht een bijzondere tentoonstelling over de Statenbijbels in de Westelijke Mijnstreek te bezichtigen. De getoonde bijbels zijn afkomstig uit de protestantse kerken te Grevenbicht, Beek, Urmond en Sittard, en uit particulier bezit

De Statenbijbel is de eerste Nederlandstalige Bijbelvertaling die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws werd vertaald. In 1626 werd met de vertaling begonnen, in 1635 was de vertaling gereed, en in 1637 werd de eerste Statenbijbel gedrukt. Op de expositie is een Statenbijbel uit 1638 te bewonderen, eigendom van de protestantse kerk van Urmond.

De meeste protestantse kerken beschikken over een exemplaar van de Statenbijbel. Deze bijbel heeft een vaste plek op de kansel of op de avondmaalstafel. Het is nog niet eerder voorgekomen dat deze bijbels uit de Westelijke Mijnstreek gezamenlijk te bezichtigen zijn in één expositie. Dit alleen al maakt de tentoonstelling in het Grevenbichtse kerkje uniek.

Het Grevenbichtse kerkje bezit een in leer gebonden Statenbijbel uit 1661, een Statenbijbel uit 1834, en een nog oudere Statenbijbel uit 1643 met prachtig plaatwerk. Deze bijbels zijn tijdens de tentoonstelling te bezichtigen. Daarnaast zijn ook de Statenbijbels uit de protestantse kerken van Beek, Urmond, Geleen en Sittard te bewonderen.

Er zijn ook enkele fraaie bijbels uit particulier bezit op de tentoonstelling te vinden. Het gaat onder meer om de Statenbijbels van twee voormalige predikanten van Grevenbicht, namelijk ds. W. van de Ende en ds. J. Röell. Een topstuk is de zogeheten Lutherexegese uit 1544 in het hoogduits. Dit boek is ingebonden met fragmenten van een middeleeuws handschrift.

Een apart onderdeel van deze tentoonstelling wordt gevormd door de oude bijbels, gezangen- en gebedenboeken die onlangs zijn teruggevonden op de zolder van een huis in de Grevenbichtse Peperstraat. Veilig weggeborgen in kartonnen dozen vond men een vergeten verzameling boeken over 250 jaren, die een mooi inkijkje biedt in het dagelijks leven van een protestantse boerenfamilie in Grevenbicht.

Alle getoonde bijbels en boeken zijn voorzien van duidelijke achtergrondinformatie en documentatie. Een expositie die dan ook zeer de moeite waard is om te bezoeken!

De expositie in het protestantse kerkje is van zondag 20 november tot en met donderdag 1 december 2011 te bezichtigen, alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting protestants kerkje Grevenbicht, Herman Baars, tel. 046-485 79 58.

Zie ook de informatie op www.podiumkerkje.nl

laatste update.: 05-11-2011

kaart van Jeruzalem

Een familieregister in een bijbel

Voorkant van een van de bijbels