PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Lynn Kolkman gedoopt

Het was al even geleden dat er in de Johanneskerk een doopdienst werd gevierd, misschien dat dat de reden was dat de kerk zo goed gevuld was.

Een andere reden kan zijn dat veel kinderen van de Kindernevendienst zich voorbereiden op het kerstspel dat ze op Eerste Kerstdag gaan opvoeren.

Hoe dan ook, het was een feestelijke dienst waarin de doop werd bediend aan Lynn Sarah Sophie Kolkman, dochter van Ard en Mirjam.

Veel familie was uit Twente naar Sittard gekomen om de viering mee te maken.

De vader van Mirjam mocht Lynn binnendragen en de vader van Ard schonk het doopwater in het doopvont.

Voorafgaand aan de doop was een korte diapresentatie te zien over het nog korte leventje van Lynn.

Omringd door een grote groep kinderen mocht dominee Irene Pluim het sacrament van de doop aan Lynn bedienen en haar zegenen.

Moeder Mirjam droeg een gedicht voor en vader Ard las een gedeelte uit de kinderbijbel. 

In deze viering mocht Julia van Kranenburg de vierde Adventskaars aansteken

laatste update.: 18-12-2016