PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Theologie en Filosofie
Islam, Christendom, Jodendom - Samen leven

Het gezicht van de islam is voor velen ‘n pokerface vol geweld en intimidatie. Het gezicht van het christendom is voor velen een rimpelig gezicht op weg om te verdwijnen. Het gezicht van het jodendom is geharnast tegen infatah. In deze kring wordt gezocht naar overeenkomsten tussen de godsdiensten op basis waarvan het mogelijk moet zijn met elkaar in vrede en met respect voor elkaar te kunnen leven. Door middel van een power point worden de fundamentele uitgangspunten van de Islam op een rijtje gezet; de historie vanaf Mohammed wordt beschreven in de Hadith, geloofsregels en de praktijk van elke dag voor de islamiet. Alleen al de misvatting, dat christendom meerdere goden heeft en de islam maar een God, lijkt het onmogelijk te maken met elkaar samen te leven. Aan de hand van een aantal vragen gaan we na hoe islamieten, christenen en joden aankijken tegen deze wereld, die op dit moment vaak weinig goeds biedt. Bovendien kunnen we hierbij onze opvatting over de opvang van vluchtelingen aan de orde stellen.
De inleider schets het kader, waarin we met elkaar van gedachte wisselen over de gevolgen (positief en negatief ) van het islamitisch denken en doen. Het kan een leerzame boeiende avond worden!
Inleider: John Schreurs

Wanneer: 22 oktober, 26 november, 28 januari 2017, 25 februari,
20.00-22.00 u
Waar: eerste avond Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen
Informatie John Schreurs, 046-4743249, email famschreurs@live.nl
Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier op de website of stuur een email naar kringenwerkWM@gmail.com. Filosofiekring Sittard

laatste update.: 09-11-2016