PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Ethische en maatschappelijke vragen
Vluchteling-zijn

Nederland heeft een rijke traditie in de opvang van mensen die, om verschillende redenen, hun thuisland zijn ontvlucht op zoek naar veiligheid. Naast de internationale wetgeving geeft ook de Bijbel ons richtlijnen hoe we met deze vluchtelingen dienen om te gaan. Nederland heeft zelf echter weinig ervaring met vluchten want in de historie komt het slechts sporadisch voor dat Nederlanders moesten vluchten. Wij hebben dus ook minder ervaring met wat het “vluchteling-zijn” betekent. Als we vluchtelingen willen begrijpen dan is het zinvol om erbij stil te staan bij wat het is om vluchteling te zijn. In deze bijeenkomst staan we kort stil bij de historie van de komst van vluchtelingen. Samen met ervaren medewerkers van Vluchtelingenwerk en ervaringsdeskundigen willen we door korte lezingen en groepsgesprekken een antwoord vinden op drie vragen: 1.Wat betekent het voor een mens om te (moeten) vluchten? 2.Wat verwacht een vluchteling van het gastland? 3.Wat ‘brengt’ een vluchteling ons?

De mens staat hierin centraal. We willen de mens als vluchteling en de mens als gast beter begrijpen want het samenleven in een goede balans begint bij begrip. We besteden daarbij ook aandacht aan de communicatie met mensen die als vluchteling komen.
Inleider: Dick Haster

Wanneer: 27-09-2016 19.00-22.30 uur, kosten € 5,-
Waar: Johanneskerk
Informatie: Dick Haster, tel.: 046-4523398 dikhas@home.nl.
Aanmelden: Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier op de website of stuur een email naar kringenwerkWM@gmail.com.

laatste update.: 09-11-2016