PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Johanneskerk bestaat vandaag een halve eeuw

Vandaag, 27 mei is het 50 jaar geleden dat de Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat in gebruik werd genomen. Die kerk kwam er mede dankzij steun van de Sittardse bevolking.

Aanleiding voor deze steun was de totale verwoesting van de houten kerk door brand op 2 augustus 1963. Deze kerk was sinds mei 1956 in gebruik, vanaf het moment dat in Sittard een zelfstandige Gereformeerde Kerk bestond. Het kerkgebouw was tweedehands gekocht in Hilversum voor 60.000 gulden. Een koopje lijkt dat, maar het was in die tijd toch een groot geldbedrag.

De brandschade wordt geraamd op 100.000 gulden, het bedrag waarvoor de kerk is verzekerd. Nieuwbouw moet 360.000 gulden gaan kosten. Onder leiding van dominee Th. Rienks worden de schouders eronder gezet om de bouw te verwezenlijken. De dominee timmert flink aan de weg. Uit vele hoeken komt steun, landelijk, regionaal en plaatselijk. Niet alleen van de eigen gemeenteleden, ook van de Rooms Katholieke stadgenoten. De Katholieke architect H.J.M.E. Ramakers is een goede bekende van dominee Rienks en hij wil wel gratis een nieuwe kerk ontwerpen. Ondertussen mag de gemeente gebruik maken van een ruimte van de Parochie Ophoven voor de wekelijks kerkdiensten. Later wordt er gekerkt in het Verenigingsgebouw “De Schakel” in Broeksittard. De Sittardse katholieke geestelijken stellen zich oecumenisch op en stimuleren de acties die onder de bevolking worden gehouden.

De kerk komt op dezelfde plaats en er wordt ook een pastorie aangebouwd. Voor de bouw tekent aannemingsbedrijf P. Dukers uit Geleen. Bij de ingebruikname zijn onder andere deken L.J. Feiter aanwezig, ds. S. Coolsma van de N.H.-kerk en de burgemeester van Sittard, H.J.M. Dassen.

Het betrof destijds een Gereformeerde kerk. De Nederlands Hervormde gemeente kerkte in de oude kerk aan de Gruizenstraat. Beide kerkgenootschappen verenigden zich in 1998 als Samen Op Weg-kerk en zijn sinds de landelijke fusie in 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze beide bloedgroepen zijn inmiddels zozeer met elkaar verweven dat men van elkaar niet meer weet of men uit een Gereformeerd of uit een Hervormd nest stamt.

De Johanneskerk staat nog steeds ten van de gemeenschap die er samen komt en dat gebeurt met hele nieuwe vormen van vieren, niet te vergelijken met 50 jaar geleden. Aan het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw zal door de kerkenraad de nodige aandacht worden gegeven en dankbaar door de gemeente worden gevierd.

Door: Willy de Koning

laatste update.: 27-05-2016