PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Weerbaarheid tegen radicalisering

INTERRELIGIEUS PLATFORM ORGANISEERT

een themabijeenkomst over “Weerbaarheid tegen radicalisering”

door Cherif Al Maliki, expert in deradicalisering en polarisatie.

Op 26 mei 2016

bij Het Apostolisch Genootschap, Kromstraat 8, 6133 AB Sittard

Parkeren voor het Genootschap is beperkt, gaarne parkeren in omliggende straten.

Aanvang: 19.30 uur  (inloop vanaf 19.15 uur)

Onze samenleving wordt geconfronteerd met jongeren die radicaliseren, met terroristische aanslagen, met oorlogen en met veel vluchtelingen. Het is soms moeilijk om daarin je eigen positie te kiezen en vertrouwen te houden in onze maatschappij. Waar sta je als docent, als gemeente of vrijwilliger binnen een asielzoekerscentrum. Waar sta je als buurtgenoot, wat kun jij persoonlijk of gezamenlijk met anderen doen. Cherif Al Maliki is expert op het gebied van deradicalisering en polarisatie. Hij komt naar Sittard, waar hij vertelt over zijn expertise gebied, daarna kunt u hem ook vragen stellen.

We hopen dat de belangstelling groot is en divers.


De avond staat onder leiding van journalist Jan de Koning.
Het programma is als volgt:

19.15 uur inloop
19.30 uur opening door de voorzitter van het platform drs Maria Simons
19.35 uur inleiding door Cherif Al Maliki
20.15 uur pauze
20.30 uur gesprek onder leiding van Jan de Koning
21.30 uur sluiting

                                           

 

Wij heten u allen van harte welkom

laatste update.: 19-05-2016