PGMBD

ZWO

Gemeente activiteiten-Boekbespreking
Boekbespreking

Ieder mens denkt (wel eens) na over levensvragen. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? In onze tijd is er veel ruimte gekomen voor uiteenlopende antwoorden op die vragen. Geloof, twijfel en ongeloof zijn van oorspong religieuze spelvormen.

Religie, of die nu wordt beoefend in een kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst gespeeld, want het gaat om serieuze vragen over persoonlijk geluk en samenleven met anderen. Maar binnen elke kerk en religieuze gemeenschap zijn ook processen van macht aan de orde. Macht laat religie van karakter veranderen: het speelse element verdwijnt dan en één visie op mens en samenleving wordt overheersend. Dit leidt vaak tot grote conflicten tussen mensen en tot spanningen tussen religies onderling.

Op woensdag 14 december bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over het boek van André Droogers: Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit.
In zijn boek gaat de auteur uitvoerig in op zaken als spel en macht onder gelovigen en niet-gelovigen.

Nu de sociale controle aan het afnemen is, ontstaan er weer kansen voor het zingevingspel. Dit boek wil dan ook een gids zijn voor vrije zinzoekers.
André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanuit zijn vakgebied heeft hij m.b.t. macht, spel en religie onderzoek gedaan naar religieuze verschijnselen in Kongo en Brazilië.

Evenals bij voorgaande boekbesprekingen in ons jaarprogramma zal ds. Pier Prins de inleiding verzorgen. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

Opgave en meer informatie bij:
Irene Pluim, irenepluim@home.nl tel:046 4583183.

laatste update.: 03-11-2011