PGMBD

ZWO

Spiritualiteit-Vesper-Agapè
Vesper-Agapè vieringen: drie woensdagavonden
Oecumene in de 40 dagen naar Pasen = betrokkenheid op de wereld om Christus' wil.

In de veertigdagentijd worden al jaren bezinningsmomenten georganiseerd samen met de parochie Vrangendael. Sinds 2014 doet ook de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond mee. De momenten zijn dus nadrukkelijk oecumenisch van opzet. Thema’s komen aan de orde als honger, armoede en geweld die mens en milieu overkomen als een natuurramp; waarvan veelal de oorzaak te vinden is in onze omgang met de schepping. Samen zoeken we steun en moed, en putten daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd.

We houden ons hiermee bezig in de vorm van een Vesperviering. De plaats van samenkomst wisselt. De ene keer in de parochiekerk Christus’ Hemelvaart - H. Joseph, de andere keer in de Johanneskerk in Sittard of in de Ontmoetingskerk in Geleen. Na het bezinningsmoment delen we een sobere agapè maaltijd met elkaar.

Wanneer: zie agenda,
van 18.00 tot ca. 19.00 uur
Waar: nader te bepalen
Informatie: Opgave graag ruim vooraf in verband met de maaltijd-voorbereidingen

laatste update.: 11-09-2015