PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Oud-gemeentelid Jan Klop op de kansel

 Zondag 8 november preekte pastor Jan Klop in de Johanneskerk. Dat betekende voor veel gemeenteleden een hartelijk weerzien met twee oud-gemeenteleden. Na afloop van de dienst wilden velen graag de heer en mevrouw Klop spreken om even bij te praten.

laatste update.: 08-11-2015