PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Verborgen motieven

In onze gedigitaliseerde samenleving geloven we dat alles aan het licht kan komen. Technisch is het mogelijk alle bronnen en bestanden met elkaar te verbinden. Wij leven in de tijd van Wikileaks.

Maar is deze openheid op alle terreinen van het leven ook werkelijk het geval? Laat staan gewenst.

Deze lezing gaat over verborgen motieven. Wat wij in ons gedrag laten zien gaat soms terug op ervaringen die we niet zo maar onder woorden kunnen brengen. Of het nu gaat om vreugde of verdriet, er zijn dingen die soms langs een omweg werken en vernieuwing te weeg kunnen brengen. In deze lezing wordt dit toegelicht met indrukwekkende voorbeelden uit de wereldliteratuur.

Heine Siebrand is verteller, emeritus remonstrants predikant en godsdienstfilosoof. Hij promoveerde in Groningen op een studie over het lezerspubliek van Spinoza en was studentenpredikant in Groningen en Utrecht. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceerde onder meer Voetangels & Klemtonen (samen met Yvonne Hiemstra).

Voor meer informatie zie www.heinesiebrand.nl

datum woensdag 6 april 2016
tijd 19.30 – 21.30  uur
plaats Johanneskerk Sittard
inleider Heine Siebrand
contactpersoon
aanmelden
Nelleke de Kruik ; nelleke.dekruik@xs4all.nl,
tel. 043-3671730 ; mobiel  06-38 25 42 36
kosten € 7,50
laatste update.: 10-09-2015