PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Wat doe ik hier in Godsnaam?

Meerdere mensen die opgegroeid zijn met de gangbare geloofsovertuigingen, kunnen daar niet of moeilijk meer mee uit de voeten. Velen kunnen met een God, met een werkelijkheid boven of buiten deze wereld, niets meer beginnen. Of ze kunnen geen diepere zin (meer) in het leven ontdekken.

Onder hen bevindt zich ook Carel ter Linden. Hij schrijft: "Het besef dat ik vroeger had, dat deze wereld en ons leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen zin, dat ben ik kwijt. Ik wil wel degelijk zin aan mijn leven geven, en proberen er iets van te maken, maar dat is een ‘zin’ zonder hoofdletter.”
Hij kan zich echter geen leven voorstelen zonder de Bijbelverhalen en de diepe wijsheid die daarin te vinden is. Het zijn verhalen met inzichten die werden verstaan als door God ingegeven, als richtlijn voor het leven.

In zijn boek bespreekt hij zijn opvattingen over:
* de evolutie
* het lijden
*  de Bijbel en geloven
* God en Jezus
* een leven na de dood

In een viertal bijeenkomsten – op wisselende plaatsen - verkennen we het boek van Ter Linden en gaan we na of zijn (geloofs-)voorstellingen ons iets te bieden hebben. In elk geval om een antwoord te vinden op de vraag: Wat doe ik hier in Godsnaam?

data 1) 22 okt     2) 26 nov 2015    3) 28 jan    4) 25 feb 2016
tijd
tijd 20.00 - 22.00 uur
plaatsen 1) en 4) Ontmoetingskerk Geleen, 
2) Johanneskerk Sittard  3) Podiumkerkje Grevenbicht
inleider Pier Prins
contactpersoon /
aanmelden
Nelleke de Kruik
nelleke.dekruik@xs4all.nl, of tel. 043-3671730
laatste update.: 24-10-2015