PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Desiderius Erasmus, rebel tegen wil en dank

Erasmus van Rotterdam (1466-1536) is een wereldwijd beroemd priester-geleerde en Nederlands grootste humanist. Hij leefde in een tijd van talloze oorlogen, waaronder die door pausen bedreven. De Turken stonden twee keer voor Wenen.
Erasmus had in dat kader een pacifistische instelling, maar vond wel dat de christelijke gemeenschap zich tegen de Turkse opmars moest beschermen.
De rooms-katholieke kerk zuchtte onder schandalen rond de kerkelijke leiders. Erasmus was in een felle discussie gewikkeld met Luther. Erasmus heeft zeer veel gepubliceerd en van al die publicaties mag het kleinere boekwerk ‘Lof der Zotheid’ wel zijn populairste genoemd worden. In dat werk wordt vooral de spot gedreven met corrupte kerkelijke en wereldlijke leiders, schijnheilige kloosterlingen, heiligenverering, zeverende theologen, schoolmeesters, ijdele mannen en vrouwen. Hij zou daarmee onze eerste conferencier en cabaretier kunnen zijn.

Hij had enorme kritiek op de Kerk. Toch wilde hij die trouw blijven. Aan zijn sterfbed was geen priester aanwezig en hij werd begraven in de voormalige kathedraal van Bazel, die inmiddels, oh ironie, een protestantse kerk was geworden.

Ons doel is de figuur van Erasmus zo veelzijdig mogelijk te plaatsen in zijn tijd en zijn invloed tot en met onze tijd te tonen.
De inleiding wordt verzorgd door twee oud-docenten Nederlands van het Trevianum in Sittard. De presentatie bestaat uit een kleurrijke en speelse powerpoint met toelichting van iets meer dan een uur. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van 6 februari tot 26 juni 2016 wordt  in het Goudamuseum een tentoonstelling gehouden over Erasmus, ter gelegenheid van de 500e verjaardag van het verschijnen van zijn werk  Novum Instrumentum.
Via de link www.museumgouda.nl vindt u meer informatie hierover.

datum dinsdag  2 februari 2016
tijd 14.30  -  16.30  uur
plaats Johanneskerk,  Mgr. Vranckenstraat 9,  Sittard
inleiders Harry Palmen en Lars Hansson
contactpersoon
aanmelden
Evelien Heijna 
evelienheijna@hotmail.com, of tel. 046-4527990
laatste update.: 10-09-2015