PGMBD

ZWO

Ontvangstcommissie
Ontvangstcommissie
De ontvangstcommissie heeft tot taak vóór de kerkdienst de mensen te verwelkomen, liturgieën uit te delen, nieuw-ingekomenen aan te spreken en wegwijs te maken, te letten op eventuele gasten en bijzondere mededelingen door te geven omtrent de betreffende dienst. Daarnaast staan zij zo nodig de koster bij. Ook na de dienst, tijdens de koffie, spreken de twee dienstdoende commissieleden diverse mensen aan. Zij zijn herkenbaar aan de witte buttons.
laatste update.: 07-03-2011