PGS

ZWO

printen

VREDESWEEK START MET OECUMENISCHE DIENST

17-09-2017

Op 17 september vierde de PGSG samen met de Parochie Christus' Hemelvaart - H. Joseph Vrangendael Sittard het begin van de vredesweek in de kerk aan de Hemelsley.

Het thema van de dienst was: ‘Vrede – een (on)mogelijke droom?’ Voorgangers waren dominee Joachim Stegink en pastoor Piet Verhagen.

We lieten tot ons doordringen wat de profeet Jesaja te zeggen heeft, toen en vandaag. In onze wereld vol tumult en geweld droomt ieder zijn of haar eigen droom van vrede.

Ideeën buitelen over elkaar: De grenzen moeten dicht, nee open, we moeten het Wilhelmus gaan zingen, je moet je aanpassen, of nee toch liever jezelf blijven, geen hoofddoek op, wel haar op je tanden.

Respectvol luisteren is er vaak niet bij, verschillen lijken groter dan ooit. Midden in dat tumult laat God de profeet Jesaja spreken over Zijn huis: één huis (van gebed) voor alle volken in Jesaja 56, 1-3.6-8. Maar er zijn ook de kritische woorden in 50, 1-4 en er is het verhaal uit Lucas 17, 11-19. Niet iedereen doet wat van hem wordt verwacht. Dat is confronterend en verrassend tegelijk. Toch geeft het hoop een onmogelijke droom waar te maken en (steeds weer) stappen te zetten in de goede richting!

Behalve woorden over hoop was er ook aandacht voor ‘vergeving’ en ‘dankbaarheid’. De kinderen maakten in de kindernevendienst een mooie tekening over hun droom.

Aan de dienst werd meegewerkt door de cantorij, bestaande uit leden van beide kerken.

laatste update.: