PGS

ZWO

printen

PROFIEL VAN DE GEMEENTE

De Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht  is een streekgemeente met een eigen profiel binnen een overwegend katholieke leefgemeenschap.

Leden wonen verspreid en komen oorspronkelijk uit alle windstreken van Nederland.
Wij zijn zeer pluriform en herkennen ons in verschillende profielen.

Zo is er het beeld van een ‘zoekgemeenschap’ van mensen jong en oud, die een open en plurale leergemeenschap voorstaat met ruimte voor communicatie en dialoog.

En een beeld van een diaconale en missionaire gemeenschap: een kerk die er voor anderen, voor de wereld is en die gericht is op heelheid, gerechtigheid en vrede.

En een ‘kerk met een aanbod’, waar de behoeftes van de mensen, leden en buitenstaanders, serieus worden genomen en in verband worden gebracht met het evangelie en waar mensen worden begeleid bij overgangs-en crisissituaties.

Deze pluriformiteit resulteert in een levendige en veelzijdige gemeente, waarin veel vormen van vieren, leren en dienen mogelijk zijn en worden benut.

In het jaarprogramma van de gemeente zult u bovengenoemde elementen zeker tegenkomen.

Op deze website hebben wij getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van de structuur binnen onze gemeente en ook staan de reguliere kerkelijke activiteiten vermeld die elk jaar weer terugkeren.


laatste update.: