PGS

ZWO

printen

Predikanten

Ds. Joachim Stegink tel. 4510008 joachimstegink@hotmail.com

Ds. Irene M. Pluim tel. 4583183 irenepluim@home.nl

Ds. Stegink is predikant voor de wijken Noord, Oost en Grevenbicht, en heeft op vrijdag zijn vaste vrije dag.

Verder verricht hij met name op woensdag werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente in Grevenbicht.

Ds. Irene Pluim (50%) is predikant voor de wijken Zuid en West. Zij is het beste te bereiken tijdens schooluren.

Ds. Irene Pluim
Ds. Irene Pluim
Ds. Joachim Stegink
Ds. Joachim Stegink

Wij verzoeken u, buiten urgente gevallen, zoveel mogelijk rekening te houden met de vrije dagen van de predikanten. Mocht de eigen predikant afwezig zijn, dan kan contact gezocht worden met de wijkouderling, collegapredikant of met de scriba.


laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Predikant
Irene Pluim
Joachim Stegink