PGS

ZWO

printen

LUISTERBIJBELS VOOR ETHIOPIË

01-01-2016

In Ethiopië wonen miljoenen christenen. Bijna de helft is analfabeet en heeft nog nooit een letter in de Bijbel gelezen. Het Ethiopisch Bijbelgenootschap verspreidt de Bijbel als luisterbijbel, zodat christenen toch het woord van God kunnen horen.

Zeker 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, het leven is vooral op het platteland zwaar. Mensen hebben te maken met langdurige extreme droogte en hebben verouderde landbouwmethodes. Kinderen moeten vaak meewerken en het schoolverzuim is dan ook groot. Het gevolg daarvan: miljoenen mensen zijn analfabeet.

Daarom worden er niet alleen gewone bijbels verspreid, maar ook luisterbijbels. Daarvan is het bereik groot, want met één luisterbijbel kan een heel dorp de Bijbel beluisteren. Het lukt steeds weer om nieuwe dorpen te bereiken, hoewel het produceren en verspreiden van deze luisterbijbels een intensief proces is. 

Het samen beluisteren van Bijbelboeken is een bijzondere gebeurtenis in de dorpen. Jong en oud komen dan samen en vaak luistert een groep van dertig mensen of meer tegelijk. Daarna komen onderlinge gesprekken op gang. De luisterbijbels werken dus ook als sociaal bindmiddel. Dat verklaart waarom ook dorpsgenoten die wél kunnen lezen graag aanschuiven. Zo kunnen ze samen hun geloof beleven en delen. Dagaga, een dorpsbewoonster, vertelt: ons leven is niet gemakkelijk, maar de verhalen uit de Bijbel geven ons allemaal hoop. We staan daardoor positiever in het leven.


 Een luisterbijbel werkt op zonne-energie of via een opwindsysteem, ideaal in een omgeving zonder elektriciteit. Het vertalen en inspreken is intensief werk.  Een luisterbijbel kost dan ook € 300,-Als wij samen geven, kunnen zij samen luisteren!

Wilt u meedoen: maakt u dan een gift over naar rekeningnummer NL 74 SNSB 0266 3808 08 van het Nederlands Bijbelgenootschap o.v.v. Ethiopië. Dank voor uw bijdrage!


laatste update.: