PGS

ZWO

printen

ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Profiel
Aandacht voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking is, volgens de kerkorde van de PKN, een taak van de hele kerkelijke gemeente.

Zending is het uitdragen van wat wij als geloofsgemeenschap als waardevol ervaren.

 Werelddiaconaat gaat om de eerlijke verdeling van wat eigenlijk van iedereen is.

 Ontwikkelingssamenwerking is luisterend zoeken naar de oorzaken van problemen en het streven naar eerlijke handel. Samenwerking is geen liefdadigheid maar gerechtigheid.

Hulp helpt pas echt als je de situatie op de lange duur kunt verbeteren en misstanden kunt voorkomen.

ZWO groep
De ZWO groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een werkgroep die onder financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid van de diaconie het hiervoor nodige werk uitvoert.

De werkgroep, welke momenteel uit 4 personen bestaat, functioneert zelfstandig.

Gebruikelijk is dat een werelddiaken de contacten tussen ZWO en diaconie onderhoudt. Omdat er momenteel geen werelddiaken is, vergaderen beide groepen regelmatig een uur samen t.b.v. afstemming

Werkzaamheden
De ZWO groep zorgt er voor dat er collectes worden gehouden voor concrete ZWO projecten en licht de collectes toe in de diensten.

Enkele malen per jaar wordt meegewerkt aan de kerkdienst.

In het kerkblad wordt aandacht gevraagd voor diverse projecten en onderwerpen.

 Afgelopen jaren is met succes het label “Fairtrade kerk” verkregen.

Tevens is speciaal aandacht gevraagd voor duurzaamheid, eigenlijk een nieuw woord voor goed rentmeesterschap. In 2013 start een concreet project voor duurzaamheid (zie verder).

In het voorjaar wordt een stekjesmarkt georganiseerd en in het najaar een oogstmarkt. De opbrengst daarvan is de laatste jaren voor een gemeentelid dat in China werkt met kinderen in achterstand situaties (project Shabai). 

De ZWO beheert een kleine wereldwinkel in de Johanneskerk.

"Naast" dit binnen kerkelijke laat de ZWO groep ook naar buiten toe, waar mogelijk zien waar wij als ZWO groep namens onze  kerk mee bezig zijn!  


Ontwikkelingen
In 2011 is begonnen samenwerking vorm te geven tussen de ZWO groepen van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Elsloo. Dat wordt gedaan door 4 maal per jaar samen te vergaderen en ervaring uit te wisselen.

Na Pasen 2013 starten beide ZWO groepen de financiële ondersteuning van een project in Zuid Afrika dat mensen helpt om hout en kolen efficiënter te gebruiken voor verwarming en koken. Dit NOVA project is een interactief project van Kerk in Actie, de organisatie die voor de PKN projecten uitvoert voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Het is een van de vele projecten voor duurzaamheid.

Interactief wil zeggen dat wij niet alleen informatie ontvangen, maar ook met projectmedewerkers kunnen communiceren. Wij hopen daarmee onze betrokkenheid met een concreet project te vergroten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep ZWO, Gert Reijnen, telefoon 046 400 89 90, e-mail: gert.reijnen@planet.nl.

Op zondag kunt u ook terecht bij het wereldwinkeltje.

Wij willen heel graag versterking. Kom eens kijken of ZWO werk iets is voor u!


laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Riet Coolsma
Secretaris
Iet den Boer
Penningmeester
Leen Plessius
Algemeen