PGS

ZWO

KALENDER Kerkenraad

dinsdag 10 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU
dinsdag 24 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
zaterdag 05 oktober
Kerkenraad - Vergadering
09:30 uur - Gangelt? - Kerkenraadsdag met PGGBU
dinsdag 08 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU
dinsdag 05 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU
dinsdag 19 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
donderdag 28 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Gemeenteberaad met PGGBU
dinsdag 10 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU