PGS

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


dinsdag 23 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
woensdag 31 oktober
College van Kerkrentmeesters - Vergadering
20:00 uur - Eric Rodigas
dinsdag 06 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGPU
zondag 18 november
Kerkblad Gaandeweg
- december, inleveren kopij
dinsdag 20 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
woensdag 28 november
College van Kerkrentmeesters - Vergadering
20:00 uur - Bert Kip
vrijdag 07 december
Kerkblad Gaandeweg
- december, bij leden
dinsdag 11 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGPU
zondag 23 december
Kerkblad Gaandeweg
- Januari/februari, inleveren kopij
vrijdag 11 januari 2019
Kerkblad Gaandeweg
- Januari/februari, bij leden
vrijdag 01 februari 2019
Jeugd - online wedstrijd
18:00 - 22:00 uur - Ontmoetingskerk - Sirkelslag Young

zondag 10 februari 2019
Kerkblad Gaandeweg
- Maart/april, inleveren kopij
vrijdag 01 maart 2019
Kerkblad Gaandeweg
- Maart/april, bij leden
zondag 14 april 2019
Kerkblad Gaandeweg
- Mei/juni/ , inleveren kopij
vrijdag 03 mei 2019
Kerkblad Gaandeweg
- Mei/juni/ , bij leden
zondag 16 juni 2019
Kerkblad Gaandeweg
- juli/augustus/september, inleveren kopij
vrijdag 05 juli 2019
Kerkblad Gaandeweg
- juli/augustus/september, bij leden