PGS

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


dinsdag 22 oktober
Kerkenraad - Vergadering
19:45 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
dinsdag 05 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU
woensdag 06 november
College van Kerkrentmeesters - Vergadering
20:00 uur - Bert Kip
vrijdag 08 november
Kerkblad Gaandeweg
- november/december, bij leden
dinsdag 19 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad met PGGBU
donderdag 28 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Gemeenteberaad met PGGBU
woensdag 4 december
College van Kerkrentmeesters - Vergadering
20:00 uur - Eric Rodigas
dinsdag 10 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen met PGGBU
dinsdag 31 maart 2020
Overweging - Springdienst
10:00 uur - Johanneskerk - Ruth