PGS

ZWO

BERICHTEN OVER PRIVACY

KALENDER

pijl 27-03 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
Vesper
pijl 27-03 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 28-03 - Diaconie
Diaconale Raad
pijl 04-04 - Kerkenraad
Gemeenteberaad - Vergadering
pijl 06-04 - ZWO
Jaarlijkse inspiratie en expertisedag
pijl

....

pijl 09-04 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 14-04 - Kerkblad Gaandeweg
inleveren kopij
pijl 21-04 - Eredienst
Paasontbijt - Paasontbijt
pijl

....

pijl 23-04 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 24-04 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 03-05 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 14-05 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 29-05 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 08-06 - Kerkenraad
Gezamenlijke vrijwilligersavond - Vrijwilligersavond
pijl 11-06 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 16-06 - Kerkblad Gaandeweg
inleveren kopij