PGS

ZWO

OVERWEGINGEN

KALENDER

pijl 22-10 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 05-11 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 06-11 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 08-11 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 19-11 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 28-11 - Kerkenraad
Gemeenteberaad met PGGBU - Vergadering
pijl 04-12 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 10-12 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering