PGS

ZWO

BERICHTEN OVER ACTIVITEITEN

KALENDER

pijl 22-11 - Pastoraat
Gezamenlijke koffie ochtend wijk West en Zuid - Koffieochtend
pijl 23-11 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 23-11 - Activiteiten
PIONIEREN - Verkenning

PIONIEREN: Verkennen wat er kan in Brabant-....

pijl 23-11 - Kerkenraad
Vergaderingen Classis
pijl 28-11 - Kerkblad Gaandeweg
bij wijksecretaris
pijl 30-11 - Kerkenraad
Diaconie; plannen 2018 rond activiteiten en vergaderroosters en begrotingen goedkeuren - Kerkenraad
pijl 01-12 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 10-12 - Jeugd
12+ Jongerenkerk
pijl 12-12 - Kerkenraad
Moderamen
pijl 14-12 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 17-12 - Kerkblad Gaandeweg
Inleveren Kopij
pijl 02-01 - Kerkblad Gaandeweg
bij wijksecretaris
pijl 05-01 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 11-02 - Kerkblad Gaandeweg
Inleveren Kopij