PGS

ZWO

BERICHTEN OVER DE EREDIENST

KALENDER

pijl 17-01 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
ivm filmrechten op avond bekend - filmavond
pijl 26-01 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 04-02 - Kerkenraad
Kerkenraad PGSG + PGGBU - Vergadering
pijl 05-02 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 06-02 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 23-02 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 04-03 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 05-03 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 10-03 - Kerkenraad
Kerkenraad PGSG + PGGBU - Vergadering
pijl 22-03 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 26-03 - Kerkenraad
Gemeenteavond PGSG - Gemeenteavond
pijl 26-03 - Kerkenraad
Gemeenteavond PGGBU - Gemeenteavond
pijl 31-03 - Overweging
Ruth - Springdienst
pijl 02-04 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 07-04 - Kerkenraad
Kerkenraad PGSG + PGGBU - Vergadering
pijl 08-04 - College van Kerkrentmeesters
vergadering