PGS

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
januari-2008 ... december-2010

KALENDER

pijl 14-11 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
spiritualteit en het menselijk handelen - - verdieping en ontmoeting
pijl 15-11 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
Filmavond Kringenwerk 2019-2020 - cultuur en ontmoeting
pijl 19-11 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 04-12 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 10-12 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering