PGS

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
december-2012 ... februari-2013

KALENDER

pijl 23-02 - Kerkenraad
Kerkenraadsdag - Vergadering
pijl 27-02 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 28-02 - Diaconie
diaconale raad
pijl 01-03 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 07-03 - Pastoraat
Koffiemiddag 60+ wijken Grevenbicht, Noord en Oost - Koffiemiddag 60+ wijken Grevenbicht, Noord en O
slotje

Ook dit jaar weer een gezamenlijke koffiemiddag. Deze keer in GrevenbichtDeze gezellige koffiemiddag is gepland op donderdag 7 maart 2019 van 14.00 uu....

pijl 12-03 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 13-03 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
Vesper
pijl

....

pijl 19-03 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 27-03 - Verdieping -Bezinning -Communicatie
Vesper
pijl 27-03 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 28-03 - Diaconie
Diaconale Raad
pijl 04-04 - Kerkenraad
Gemeenteberaad - Vergadering
pijl 06-04 - ZWO
Jaarlijkse inspiratie en expertisedag
pijl

....

pijl 09-04 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering
pijl 14-04 - Kerkblad Gaandeweg
inleveren kopij
pijl 21-04 - Eredienst
Paasontbijt - Paasontbijt
pijl

....

pijl 23-04 - Kerkenraad
Kerkenraad met PGGBU - Vergadering
pijl 24-04 - College van Kerkrentmeesters
Vergadering
pijl 03-05 - Kerkblad Gaandeweg
bij leden
pijl 14-05 - Kerkenraad
Moderamen met PGGBU - Vergadering