PGS

ZWO


Gaandeweg uitgave juli/augustus/september 2018


Overweging

Nieuwsoverzicht

Kerkdiensten

Predikanten

Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Diaconie

ZWO

Verdieping -Bezinning -Communicatie

Activiteiten

Diversen
KERKDIENSTEN
BIJBELLEESROOSTER
BLOEMENGROET

Weet u iemand die de bloemen uit de kerk verdient,
meld het dan aan het bloementeam, via Mw.S.Blom tel: 046-4521300 of het pastoraatsteam

VERVOER

Wilt u zondags naar de kerk en heeft u geen vervoer?
Dan kunt u één van de volgende mensen bellen voor een lift.
Rob Atsma tel. 4527556
Marijke Pelman tel. 4854362
Leen Plessius tel. 4857347

COLOFON

Gaandeweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht.
De papieren versie van het blad verschijnt ca. 6 keer per jaar en is bestemd voor alle leden van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht.

Abonnementsprijs: € 12,50 per kalenderjaar.

Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Gaandeweg, kan contact worden opgenomen met de wijksecretaris of met het kerkelijk buro/ ledenadministratie.


Redactie:

e-mail: gaandeweg@pgs-g.nl
Willy de Koning, tel. 046 - 4513795
Monica Bosman, tel. 046 - 4514246
Germ Visser, tel. 06-22417973
Gerdien Zwartkruis, tel. 046 - 4582735


Eerstvolgende Gaandeweg:

Uiterste inleverdatum kopij , verschijningsdatum rond 05-07-2019.

Heeft u artikelen voor Gaandeweg, dan kunt u deze inleveren bij Willy de Koning (zie adres hierboven) of sturen via e-mail: gaandeweg@pgs-g.nl


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.

ADRESSEN

Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard, 046-4583017

Koster

Annie Stoffels
Truus Broer

Scriba

Germ Visser, scriba@pgs-g.nl

Predikanten

Joachim Stegink
Irene Pluim

Kerkelijk bureau / Ledenadministratie

Rob van der Steen

Rechtfonds

ING bank NL87 INGB 0007 2310 65
BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
Yolanda Kragt
Anja Borger

Collectebonnen nodig?

Stort een veelvoud van € 20,00 op SKG bank NL30 RABO 0373 7289 72
t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.
Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.
BIC (Bank Identifier Code) RABONL2U

Rekening diaconie

ING bank NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard
BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A

Rekeningen kerk

ING bank NL78 INGB 0001 0512 60, BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
SKG bank NL30 RABO 0373 7289 72, BIC (Bank Identifier Code) RABONL2U
t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

Rekening ZWO

ING bank NL33 INGB 0001 0589 57 , BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
t.n.v. ZWOcom.pkn Sittard

Website:

www.pgs-g.nl

aanmelden voor nieuwsbrief: nieuwsbrief