PGS

ZWO

Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Penningmeester
Willy van der Weide
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Willy van der Weide
Wijkdiaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Willy van der Weide
Rechtfonds
Anja Borger
Yolanda Kragt
Willy van der Weide
Overleg Raadsfracties
Diaconaal Beraad
Vakantie weken
Sociaal overleg
Gerie Brandts
Bie Zefke
Anno Braaksma
H.I.P.
Voedselbank
Harm Versluis