PGS

ZWO

Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Voorzitter
Secretaris
Riet Coolsma
Penningmeester
Iet den Boer
Werelddiaken
Algemeen
Leen Plessius