PGS

ZWO

12+ Jongerenkerk Rolinka Boltong Verdieping Bezinning Communicatie
12+ Jongerenkerk Joke Zuidema Verdieping Bezinning Communicatie
12+ Jongerenkerk Rolinka Boltong Jeugd
12+ Jongerenkerk Joke Zuidema Jeugd
Actueel Hans Pelman Authorisatie
Algemeen Leen Plessius Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Amnesty Intern. Riet Coolsma
Arbo Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Archivaris Henk Wessels
Autovervoer Rob Atsma
Autovervoer Marijke Pelman
Autovervoer Leen Plessius
Basiscatechese Riet van Alst Verdieping Bezinning Communicatie
Basiscatechese Riet van Alst Jeugd
Begraafplaats Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Belijdeniscatechese Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Bezinningsavond Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Bezinningsavond Joachim Stegink Verdieping Bezinning Communicatie
Bie Zefke Anno Braaksma Diaconie
Bijbel Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Bijbel Nely Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Bloemengroep Anneke Atsma
Bloemengroep Sonja Blom
Bloemengroep Truus Broer
Bloemengroep Janny Kortleve
Bloemengroep Brenda van Kranenburg
Bloemengroep Marijke Pelman
Bloemengroep Annie Stoffels
Boekentafel Maarten den Boer
Cantorij Rob Atsma Verdieping Bezinning Communicatie
Carrouselactiviteit Christel Prins Verdieping Bezinning Communicatie
Carrouselactiviteit Christel Prins Jeugd
Catechese 12-15 jr Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 12-15 jr Christel Prins Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 12-15jr Irene Pluim Jeugd
Catechese 12-15jr Christel Prins Jeugd
Catechese 15+ Joachim Stegink Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 15+ Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 15+ Emma de Koning Jeugd
Catechese 15+ Joachim Stegink Jeugd
Catechese 15+ Bert Stuij Jeugd
Coördinatie Riet van Alst Jeugd
Coördinator Bloemengroep Sonja Blom
Coördinator Bloemengroep Annie Stoffels
Coördinator gegevensbescherming Marijke Pelman College van Kerkrentmeesters
Coördinator Kerkwacht Wil Wessels
Coördinator ontvangstcommissie Gerard Kortleve
College van Kerkrentmeesters Bert Kip Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters Eric Rodigas Kerkenraad
Crèche Joachim Stegink Jeugd
Diaken Marnix van Gurp Diaconie
Diaken Joke van der Steen Diaconie
Diaken Willy van der Weide Diaconie
Diaken Marnix van Gurp Kerkenraad
Diaken Joke van der Steen Kerkenraad
Diaken Willy van der Weide Kerkenraad
Diaken wijk Noord Marnix van Gurp Wijk Noord
Diaken wijk Oost Willy van der Weide Wijk Oost
Diaken wijk West Joke van der Steen Wijk West
Financiële Adm. Marijke Pelman College van Kerkrentmeesters
Gaandeweg Monica Bosman
Gaandeweg Willy de Koning
Gaandeweg Germ Visser
Gaandeweg Gerdien Zwartkruis
Gaandeweg Hans Pelman Authorisatie
Gebouwen Bert Blom College van Kerkrentmeesters
Geerhorst Yolanda Kragt
Geerhorst Leen Plessius
Geloven op maandag Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Doetien Benz Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Jopie Hoekstra Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Yolanda Kragt Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Joachim Stegink Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Jenny Visser Verdieping Bezinning Communicatie
Joods koken Bas van Dongen Verdieping Bezinning Communicatie
Joods koken Gerdien Zwartkruis Verdieping Bezinning Communicatie
Kerkbalans Martin Broer College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Kerkelijk bureau Rob van der Steen
Kerkwacht Riet van Alst
Kerkwacht Marius van Andel
Kerkwacht Fokke Dijkstra
Kerkwacht Marry de Jeu
Kerkwacht Janny Kortleve
Kerkwacht Gjalt Linker
Kerkwacht Rietje Molemaker
Kerkwacht Phyl Pernot
Kerkwacht Paula Walschot
Kerkwacht Wil Wessels
Kindernevendienst Charles Cartwright Jeugd
Kindernevendienst Marijn Jonker Jeugd
Kindernevendienst Ard Kolkman Jeugd
Kindernevendienst Mirjam Kolkman Jeugd
Kindernevendienst Henrike Sanders - Brand Jeugd
Kindernevendienst Ralf Smeets Jeugd
Kindernevendienst Ineke Voorintholt Jeugd
Koffiegroep Anneke Atsma
Koffiegroep Rob Atsma
Koffiegroep Bert Blom
Koffiegroep Sonja Blom
Koffiegroep Iet den Boer
Koffiegroep Maarten den Boer
Koffiegroep Truus Broer
Koffiegroep Casper Bruens
Koffiegroep Lijsbeth Bruens
Koffiegroep Janny van den Doezelaar
Koffiegroep Marnix van Gurp
Koffiegroep Irene van Gurp
Koffiegroep Bert Kip
Koffiegroep Anne Kip
Koffiegroep Yvonne Kooyman
Koffiegroep Bart Kooyman
Koffiegroep Leen Plessius
Koffiegroep Fietje Plessius
Koffiegroep Hennie van de Steeg
Koffiegroep Sjannie van de Steeg
Koffiegroep Inge Streekstra
Koffiegroep Harm Versluis
Koffiegroep Jenny Visser
Koffiegroep Germ Visser
Koffiegroep Henk Wessels
Koffiegroep Wil Wessels
Koffiegroep Ferry Zandstra
Koffiegroep Gerrie Zandstra
Koffiegroep Gerdien Zwartkruis
Koffiegroep Theo Zwartkruis
Koffiegroep Lydia Zwierzanski
Koster Truus Broer
Koster Annie Stoffels
Kranten-leeskring Fokke Dijkstra Verdieping Bezinning Communicatie
Kring oost Marnix van Gurp Verdieping Bezinning Communicatie
Leden adm. Rob van der Steen College van Kerkrentmeesters
Milieugroep Marnix van Gurp Verdieping Bezinning Communicatie
Moderamen Bert Kip Kerkenraad
Moderamen Irene Pluim Kerkenraad
Moderamen Sietse van der Sluis Kerkenraad
Moderamen Joke van der Steen Kerkenraad
Moderamen Joachim Stegink Kerkenraad
Moderamen Germ Visser Kerkenraad
Nieuwsbrieven Monica Bosman
Nieuwsbrieven Bert Bosman
Oecumene Irene Pluim
Ontvangstcommissie Doetien Benz
Ontvangstcommissie Lijsbeth Bruens
Ontvangstcommissie Casper Bruens
Ontvangstcommissie Mia van Klei
Ontvangstcommissie Janny Kortleve
Ontvangstcommissie Gerard Kortleve
Ontvangstcommissie Gjalt Linker
Ontvangstcommissie Hannie Musson
Ontvangstcommissie Sietse van der Sluis
Ontvangstcommissie Henk Wessels
Ontvangstcommissie Wil Wessels
Organist Jolanda Cartwright-Kroesbergen
Organist Fedor Coenen
Organist Wilma Flier
Organist Marnix van Gurp
Organist Nelly de Haan-Elbertsen
Organist Ko Krijger
Organist Henk van Loo
Organist Nico Maar
Organist Ria van Mourik-Schouten
Organist Annie Niessen
Organist Wil Passchier-Vonhof
Organist Jaap Renkema
Organist Vincent Snackers
Organist Bertie Stokman-Gijlers
Organist Stevin Treurniet
Ouderling Iet den Boer Kerkenraad
Ouderling Bert Kip Kerkenraad
Ouderling Yolanda Kragt Kerkenraad
Ouderling Eric Rodigas Kerkenraad
Ouderling Sietse van der Sluis Kerkenraad
Ouderling Inge Streekstra Kerkenraad
Ouderling Bert Stuij Kerkenraad
Ouderling Germ Visser Kerkenraad
Ouderling Lydia Zwierzanski Kerkenraad
Ouderling Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Ouderling wijk Noord Lydia Zwierzanski Wijk Noord
Ouderling wijk Oost Inge Streekstra Wijk Oost
Ouderling wijk West Iet den Boer Wijk West
Ouderling wijk Zuid Yolanda Kragt Wijk Zuid
Paasontbijt Lianne van Oord Verdieping Bezinning Communicatie
Penningmeester Willy van der Weide Diaconie
Penningmeester Iet den Boer Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Penningmeester Bert Bosman College van Kerkrentmeesters
PGGBU-Collectanten Herman van Hardeveld PGGBU
PGGBU-Collectanten Bea Hofmeyer-van Doezelaar PGGBU
PGGBU-Collectanten Berend van der Kooi PGGBU
PGGBU-Collectanten Jenny Kooistra-Homan PGGBU
PGGBU-Collectanten Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Collectanten Yda den Ottolander PGGBU
PGGBU-Collectanten Ed Rensen PGGBU
PGGBU-Collectanten Phyllis Stans-Hoyer PGGBU
PGGBU-Collectanten Caroline Steenwijk PGGBU
PGGBU-Collectanten Henny Veldman-Klunder PGGBU
PGGBU-Collectanten Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Henk van Doornik PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Wouter den Dulk PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Loes van Elk-Kraan PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Wim Hendriks PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Bea Hofmeyer-van Doezelaar PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Pier Prins PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Eddy Roerdink PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Ruud Steen PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Kosters Wim van Elk PGGBU
PGGBU-Kosters Tijn Matital PGGBU
PGGBU-Kosters Ed Rensen PGGBU
PGGBU-Kosters Jent Sjollema-Oost PGGBU
PGGBU-Kosters Gerrit Smeets PGGBU
PGGBU-Kosters Dick Veldman PGGBU
PGGBU-Kosters Henny Veldman-Klunder PGGBU
PGGBU-Kosters Henk Verkerk PGGBU
PGGBU-Kosters Eveline Wijsman-Honingh PGGBU
PGGBU-Moderamen Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Moderamen Pier Prins PGGBU
PGGBU-Moderamen Eddy Roerdink PGGBU
PGGBU-Moderamen Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Oudsten Henk van Doornik PGGBU
PGGBU-Oudsten Loes van Elk-Kraan PGGBU
PGGBU-Oudsten Riet Krijgsman-Rijper PGGBU
PGGBU-Oudsten Ruth Lemmens-Amzand PGGBU
PGGBU-Oudsten Dineke Moerman-de Frel PGGBU
PGGBU-Oudsten Ati Oldenbeuving-Lanning PGGBU
PGGBU-Oudsten Yda den Ottolander PGGBU
PGGBU-Oudsten Ruud Steen PGGBU
PGGBU-Oudsten Caroline Steenwijk PGGBU
PGGBU-Oudsten Wilma Thijs PGGBU
PGGBU-Oudsten Henny Veldman-Klunder PGGBU
Predikant Irene Pluim Kerkenraad
Predikant Joachim Stegink Kerkenraad
Predikant wijk Grevenbicht Joachim Stegink Wijk Grevenbicht
Predikant wijk Noord Joachim Stegink Wijk Noord
Predikant wijk Oost Joachim Stegink Wijk Oost
Predikant wijk West Irene Pluim Wijk West
Predikant wijk Zuid Irene Pluim Wijk Zuid
Preekrooster Wil Wessels
Preses Sietse van der Sluis Kerkenraad
Public Relations Willy de Koning
Rechtfonds Anja Borger Diaconie
Rechtfonds Yolanda Kragt Diaconie
Rechtfonds Willy van der Weide Diaconie
Scriba Germ Visser Kerkenraad
Secretaris Riet Coolsma Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Secretaris Eric Rodigas College van Kerkrentmeesters
Sociaal overleg Gerie Brandts Diaconie
Speciale ambtsdrager t.b.v. gevangenis pastoraat Yolanda Kragt Kerkenraad
Speelclub Joachim Stegink Verdieping Bezinning Communicatie
Stiltecentrum Yolanda Kragt
Taizé Joke van der Steen Verdieping Bezinning Communicatie
Verdieping-Bezinning-Communicatie Hans Pelman Authorisatie
Verhuur Annie Stoffels
Verhuur Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Vesper-Agapè Iet den Boer Verdieping Bezinning Communicatie
Vesper-Agapè Leen Plessius Verdieping Bezinning Communicatie
Voedselbank Harm Versluis Diaconie
Voorgangers Doetien Benz
Voorgangers Yolanda Kragt
Voorgangers Irene Pluim
Voorgangers Pier Prins
Voorgangers Joachim Stegink
Voorgangers Bertha Verkerk-Lam
Voorgangers Joke Zuidema
Voorzitter Joke van der Steen Diaconie
Voorzitter Bert Kip College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Webmaster Hans Pelman
Website Willy de Koning
Website Hans Pelman
Wijkdiaken Marnix van Gurp Diaconie
Wijkdiaken Joke van der Steen Diaconie
Wijkdiaken Willy van der Weide Diaconie
Wijksecretaris Grevenbicht Peter Bakker Wijk Grevenbicht
Wijksecretaris Noord Hans Pelman Wijk Noord
Wijksecretaris Oost Annemarie van der Weide Wijk Oost
Wijksecretaris West Marlinda Ozinga Wijk West
Wijksecretaris Zuid Bert Blom Wijk Zuid