PGS

ZWO

12+ Jongerenkerk Rolinka Boltong Verdieping Bezinning Communicatie
12+ Jongerenkerk Joke Zuidema Verdieping Bezinning Communicatie
12+ Jongerenkerk Rolinka Boltong Jeugd
12+ Jongerenkerk Joke Zuidema Jeugd
Actueel Hans Pelman Authorisatie
Algemeen Leen Plessius Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Amnesty Intern. Riet Coolsma
Arbo Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Archivaris Henk Wessels
Autovervoer Rob Atsma
Autovervoer Marijke Pelman
Autovervoer Leen Plessius
Basiscatechese Riet van Alst Verdieping Bezinning Communicatie
Basiscatechese Riet van Alst Jeugd
Begraafplaats Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Belijdeniscatechese Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Bezinningsavond Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Bie Zefke Marianne Mellema Diaconie
Bijbel Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Bijbel Nely Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Bloemengroep Anneke Atsma
Bloemengroep Sonja Blom
Bloemengroep Truus Broer
Bloemengroep Janny Kortleve
Bloemengroep Brenda van Kranenburg
Bloemengroep Marijke Pelman
Bloemengroep Annie Stoffels
Boekentafel Maarten den Boer
Cantorij Rob Atsma Verdieping Bezinning Communicatie
Carrouselactiviteit Christel Prins Verdieping Bezinning Communicatie
Carrouselactiviteit Christel Prins Jeugd
Catechese 12-15 jr Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 12-15 jr Christel Prins Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 12-15jr Irene Pluim Jeugd
Catechese 12-15jr Christel Prins Jeugd
Catechese 15+ Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Catechese 15+ Emma de Koning Jeugd
Catechese 15+ Bert Stuij Jeugd
Coördinatie Riet van Alst Jeugd
Coördinator Bloemengroep Sonja Blom
Coördinator Bloemengroep Annie Stoffels
Coördinator gegevensbescherming Marijke Pelman College van Kerkrentmeesters
Coördinator Kerkwacht Wil Wessels
Coördinator ontvangstcommissie Gerard Kortleve
College van Kerkrentmeesters Bert Kip Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters Eric Rodigas Kerkenraad
Diaconaal Beraad Joke van der Steen Diaconie
Diaken Marnix van Gurp Diaconie
Diaken Joke van der Steen Diaconie
Diaken Marnix van Gurp Kerkenraad
Diaken Joke van der Steen Kerkenraad
Diaken wijk Noord Marnix van Gurp Wijk Noord
Diaken wijk West Joke van der Steen Wijk West
Engele van Zitterd-Gelaen Joke Bos-Feenstra Diaconie
Engele van Zitterd-Gelaen Irene van Gurp Diaconie
Financiële Adm. Marijke Pelman College van Kerkrentmeesters
Gaandeweg Monica Bosman
Gaandeweg Willy de Koning
Gaandeweg Germ Visser
Gaandeweg Gerdien Zwartkruis
Gaandeweg Hans Pelman Authorisatie
Gebouwen Bert Blom College van Kerkrentmeesters
Geerhorst Yolanda Kragt
Geerhorst Leen Plessius
Geloven op maandag Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Doetien Benz Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Jopie Hoekstra Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Yolanda Kragt Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Hoogstaete Jenny Visser Verdieping Bezinning Communicatie
Joods koken Bas van Dongen Verdieping Bezinning Communicatie
Joods koken Gerdien Zwartkruis Verdieping Bezinning Communicatie
Kerkbalans Martin Broer College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Kerkelijk bureau Rob van der Steen
Kerkwacht Riet van Alst
Kerkwacht Marius van Andel
Kerkwacht Fokke Dijkstra
Kerkwacht Janny Kortleve
Kerkwacht Gjalt Linker
Kerkwacht Rietje Molemaker
Kerkwacht Phyl Pernot
Kerkwacht Paula Walschot
Kerkwacht Wil Wessels
Kindernevendienst Charles Cartwright Jeugd
Kindernevendienst Marijn Jonker Jeugd
Kindernevendienst Ard Kolkman Jeugd
Kindernevendienst Mirjam Kolkman Jeugd
Kindernevendienst Henrike Sanders - Brand Jeugd
Kindernevendienst Ralf Smeets Jeugd
Kindernevendienst Ineke Voorintholt Jeugd
Koffiegroep Anneke Atsma
Koffiegroep Rob Atsma
Koffiegroep Bert Blom
Koffiegroep Sonja Blom
Koffiegroep Iet den Boer
Koffiegroep Maarten den Boer
Koffiegroep Martin Broer
Koffiegroep Truus Broer
Koffiegroep Casper Bruens
Koffiegroep Lijsbeth Bruens
Koffiegroep Janny van den Doezelaar
Koffiegroep Irene van Gurp
Koffiegroep Marnix van Gurp
Koffiegroep Bert Kip
Koffiegroep Anne Kip
Koffiegroep Yvonne Kooyman
Koffiegroep Bart Kooyman
Koffiegroep Hedi Maas
Koffiegroep Pedro Maas
Koffiegroep Fietje Plessius
Koffiegroep Leen Plessius
Koffiegroep Hennie van de Steeg
Koffiegroep Sjannie van de Steeg
Koffiegroep Inge Streekstra
Koffiegroep Harm Versluis
Koffiegroep Jenny Visser
Koffiegroep Germ Visser
Koffiegroep Wil Wessels
Koffiegroep Henk Wessels
Koffiegroep Ferry Zandstra
Koffiegroep Gerrie Zandstra
Koffiegroep Theo Zwartkruis
Koffiegroep Gerdien Zwartkruis
Koffiegroep Lydia Zwierzanski
Koster Truus Broer
Koster Annie Stoffels
Kranten-leeskring Fokke Dijkstra Verdieping Bezinning Communicatie
Kring oost Marnix van Gurp Verdieping Bezinning Communicatie
Leden adm. Rob van der Steen College van Kerkrentmeesters
Milieugroep Marnix van Gurp Verdieping Bezinning Communicatie
Moderamen Marnix van Gurp Kerkenraad
Moderamen Bert Kip Kerkenraad
Moderamen Irene Pluim Kerkenraad
Moderamen Joke van der Steen Kerkenraad
Moderamen Germ Visser Kerkenraad
Nieuwsbrieven Bert Bosman
Nieuwsbrieven Monica Bosman
Oecumene Irene Pluim
Ontvangstcommissie Doetien Benz
Ontvangstcommissie Casper Bruens
Ontvangstcommissie Lijsbeth Bruens
Ontvangstcommissie Mia van Klei
Ontvangstcommissie Gerard Kortleve
Ontvangstcommissie Janny Kortleve
Ontvangstcommissie Gjalt Linker
Ontvangstcommissie Hannie Musson
Ontvangstcommissie Sietse van der Sluis
Ontvangstcommissie Henk Wessels
Ontvangstcommissie Wil Wessels
Organist Jolanda Cartwright-Kroesbergen
Organist Fedor Coenen
Organist Wilma Flier
Organist Ad Gijzels
Organist Marnix van Gurp
Organist Nelly de Haan-Elbertsen
Organist Ko Krijger
Organist Henk van Loo
Organist Nico Maar
Organist Johan Meij
Organist Ria van Mourik-Schouten
Organist Annie Niessen
Organist Wil Passchier-Vonhof
Organist Jaap Renkema
Organist Vincent Snackers
Organist Bertie Stokman-Gijlers
Organist Stevin Treurniet
Ouderling Iet den Boer Kerkenraad
Ouderling Bert Kip Kerkenraad
Ouderling Yolanda Kragt Kerkenraad
Ouderling Eric Rodigas Kerkenraad
Ouderling Inge Streekstra Kerkenraad
Ouderling Bert Stuij Kerkenraad
Ouderling Germ Visser Kerkenraad
Ouderling Bert Stuij Verdieping Bezinning Communicatie
Ouderling wijk Noord Lydia Zwierzanski Wijk Noord
Ouderling wijk Oost Inge Streekstra Wijk Oost
Ouderling wijk West Iet den Boer Wijk West
Ouderling wijk Zuid Yolanda Kragt Wijk Zuid
Overleg Raadsfracties Joke van der Steen Diaconie
Paasontbijt Lianne van Oord Verdieping Bezinning Communicatie
Penningmeester Theo Zwartkruis Diaconie
Penningmeester Iet den Boer Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Penningmeester Bert Bosman College van Kerkrentmeesters
PGGBU-Collectanten Herman van Hardeveld PGGBU
PGGBU-Collectanten Bea Hofmeyer-van Doezelaar PGGBU
PGGBU-Collectanten Berend van der Kooi PGGBU
PGGBU-Collectanten Jenny Kooistra-Homan PGGBU
PGGBU-Collectanten Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Collectanten Yda den Ottolander PGGBU
PGGBU-Collectanten Ed Rensen PGGBU
PGGBU-Collectanten Phyllis Stans-Hoyer PGGBU
PGGBU-Collectanten Caroline Steenwijk PGGBU
PGGBU-Collectanten Henny Veldman-Klunder PGGBU
PGGBU-Collectanten Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Henk van Doornik PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Wouter den Dulk PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Loes van Elk-Kraan PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Wim Hendriks PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Bea Hofmeyer-van Doezelaar PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Pier Prins PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Eddy Roerdink PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Ruud Steen PGGBU
PGGBU-Kerkenraad Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Kerkrentmeesters Ingrid Boonstra PGGBU
PGGBU-Kerkrentmeesters Wouter den Dulk PGGBU
PGGBU-Kerkrentmeesters Eddy Roerdink PGGBU
PGGBU-Kosters Wim van Elk PGGBU
PGGBU-Kosters Tijn Matital PGGBU
PGGBU-Kosters Ed Rensen PGGBU
PGGBU-Kosters Jent Sjollema-Oost PGGBU
PGGBU-Kosters Gerrit Smeets PGGBU
PGGBU-Kosters Dick Veldman PGGBU
PGGBU-Kosters Henny Veldman-Klunder PGGBU
PGGBU-Kosters Henk Verkerk PGGBU
PGGBU-Kosters Eveline Wijsman-Honingh PGGBU
PGGBU-Moderamen Kees van Luijk PGGBU
PGGBU-Moderamen Pier Prins PGGBU
PGGBU-Moderamen Eddy Roerdink PGGBU
PGGBU-Moderamen Bertha Verkerk-Lam PGGBU
PGGBU-Oudsten Henk van Doornik PGGBU
PGGBU-Oudsten Loes van Elk-Kraan PGGBU
PGGBU-Oudsten Wim Hoogstraten PGGBU
PGGBU-Oudsten Riet Krijgsman-Rijper PGGBU
PGGBU-Oudsten Ruth Lemmens-Amzand PGGBU
PGGBU-Oudsten Dineke Moerman-de Frel PGGBU
PGGBU-Oudsten Ati Oldenbeuving-Lanning PGGBU
PGGBU-Oudsten Yda den Ottolander PGGBU
PGGBU-Oudsten Ruud Steen PGGBU
PGGBU-Oudsten Caroline Steenwijk PGGBU
PGGBU-Oudsten Wilma Thijs PGGBU
PGGBU-Oudsten Henny Veldman-Klunder PGGBU
pilotWebshop Rob Atsma
pilotWebshop Bert Blom
pilotWebshop Iet den Boer
pilotWebshop Monica Bosman
pilotWebshop Bert Bosman
pilotWebshop Martin Broer
pilotWebshop Riet Coolsma
pilotWebshop Marnix van Gurp
pilotWebshop Anne Kip
pilotWebshop Bert Kip
pilotWebshop Emma de Koning
pilotWebshop Jan de Koning
pilotWebshop Yolanda Kragt
pilotWebshop Hans Pelman
pilotWebshop Marijke Pelman
pilotWebshop Irene Pluim
pilotWebshop Eric Rodigas
pilotWebshop Sietse van der Sluis
pilotWebshop Rob van der Steen
pilotWebshop Joke van der Steen
pilotWebshop Annie Stoffels
pilotWebshop Inge Streekstra
pilotWebshop Bert Stuij
pilotWebshop Germ Visser
pilotWebshop Willy van der Weide
pilotWebshop Lydia Zwierzanski
Predikant Irene Pluim Kerkenraad
Predikant wijk West Irene Pluim Wijk West
Predikant wijk Zuid Irene Pluim Wijk Zuid
Preekrooster Wil Wessels
Preses Marnix van Gurp Kerkenraad
Public Relations Willy de Koning
Rechtfonds Anja Borger Diaconie
Rechtfonds Yolanda Kragt Diaconie
Scriba Germ Visser Kerkenraad
Secretaris Riet Coolsma Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Secretaris Eric Rodigas College van Kerkrentmeesters
Sociaal overleg Gerie Brandts Diaconie
Speciale ambtsdrager t.b.v. gevangenis pastoraat Yolanda Kragt Kerkenraad
Stiltecentrum Yolanda Kragt
Taakdrager Lydia Zwierzanski
Taizé Joke van der Steen Verdieping Bezinning Communicatie
Verdieping-Bezinning-Communicatie Hans Pelman Authorisatie
Verhuur Annie Stoffels
Verhuur Hans Pelman College van Kerkrentmeesters
Vesper-Agapè Iet den Boer Verdieping Bezinning Communicatie
Vesper-Agapè Leen Plessius Verdieping Bezinning Communicatie
Voorgangers Doetien Benz
Voorgangers Yolanda Kragt
Voorgangers Irene Pluim
Voorgangers Pier Prins
Voorgangers Bertha Verkerk-Lam
Voorgangers Joke Zuidema
Voorzitter Joke van der Steen Diaconie
Voorzitter Bert Kip College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Irene Pluim Verdieping Bezinning Communicatie
Webmaster Hans Pelman
Website Willy de Koning
Website Hans Pelman
WG Kerkgebouwen Rob Atsma
WG Kerkgebouwen Ingrid Boonstra
WG Kerkgebouwen Bert Bosman
WG Kerkgebouwen Riet Coolsma
WG Kerkgebouwen Rien Hooft
WG Kerkgebouwen Eddy Roerdink
WG Kerkgebouwen Henk Verkerk
Wijkdiaken Marnix van Gurp Diaconie
Wijkdiaken Joke van der Steen Diaconie
Wijksecretaris Grevenbicht Peter Bakker Wijk Grevenbicht
Wijksecretaris Noord Hans Pelman Wijk Noord
Wijksecretaris Oost Willy van der Weide Wijk Oost
Wijksecretaris West Marlinda Ozinga Wijk West
Wijksecretaris Zuid Bert Blom Wijk Zuid