PGS

ZWO

Kerkenraad
Preses
Marnix van Gurp
Scriba
Germ Visser
Predikant
Irene Pluim
Ouderling
Iet den Boer
Bert Kip
Yolanda Kragt
Eric Rodigas
Inge Streekstra
Bert Stuij
Germ Visser
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
College van Kerkrentmeesters
Bert Kip
Eric Rodigas
Jeugdouderling
Speciale ambtsdrager t.b.v. gevangenis pastoraat
Yolanda Kragt
Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Penningmeester
Theo Zwartkruis
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Bert Kip
Penningmeester
Bert Bosman
Secretaris
Eric Rodigas
Gebouwen
Bert Blom
Kerkbalans
Martin Broer
Hans Pelman
Begraafplaats
Hans Pelman
Arbo
Hans Pelman
Verhuur
Hans Pelman
Financiële Adm.
Marijke Pelman
Leden adm.
Rob van der Steen
Coördinator gegevensbescherming
Marijke Pelman
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Voorzitter
Secretaris
Riet Coolsma
Penningmeester
Iet den Boer
Werelddiaken
Algemeen
Leen Plessius
Jeugd
Coördinatie
Riet van Alst
Kind en geloof
Carrouselactiviteit
Christel Prins
12+ Jongerenkerk
Rolinka Boltong
Joke Zuidema
Basiscatechese
Riet van Alst
Catechese 12-15jr
Irene Pluim
Christel Prins
Catechese 15+
Emma de Koning
Bert Stuij
Kindernevendienst
Charles Cartwright
Marijn Jonker
Mirjam Kolkman
Ard Kolkman
Henrike Sanders - Brand
Ralf Smeets
Ineke Voorintholt
Crèche
Verdieping Bezinning Communicatie
Voorzitter
Irene Pluim
Secretaris
Ouderling
Bert Stuij
Basiscatechese
Riet van Alst
Taizé
Joke van der Steen
Kindernevendienst
Vesper-Agapè
Iet den Boer
Leen Plessius
Crèche
Hoogstaete
Doetien Benz
Jopie Hoekstra
Yolanda Kragt
Irene Pluim
Jenny Visser
Milieugroep
Marnix van Gurp
Bijbel
Bert Stuij
Nely Stuij
Synoidos
Belijdeniscatechese
Irene Pluim
Cantorij
Rob Atsma
Filmhuis
Paasontbijt
Lianne van Oord
Joods koken
Bas van Dongen
Gerdien Zwartkruis
De aardappeleters
Geloven op maandag
Irene Pluim
Kring oost
Marnix van Gurp
Kranten-leeskring
Fokke Dijkstra
Bezinningsavond
Irene Pluim
Kind en geloof
Carrouselactiviteit
Christel Prins
Speelclub
12+ Jongerenkerk
Rolinka Boltong
Joke Zuidema
Catechese 15+
Bert Stuij
Catechese 12-15 jr
Irene Pluim
Christel Prins
Wijk Noord
Predikant wijk Noord
Wijksecretaris Noord
Hans Pelman
Ouderling wijk Noord
Lydia Zwierzanski
Diaken wijk Noord
Marnix van Gurp
Wijk Oost
Predikant wijk Oost
Wijksecretaris Oost
Willy van der Weide
Ouderling wijk Oost
Inge Streekstra
Diaken wijk Oost
Wijk Zuid
Predikant wijk Zuid
Irene Pluim
Wijksecretaris Zuid
Bert Blom
Ouderling wijk Zuid
Yolanda Kragt
Diaken wijk Zuid
Wijk West
Predikant wijk West
Irene Pluim
Wijksecretaris West
Marlinda Ozinga
Ouderling wijk West
Iet den Boer
Diaken wijk West
Joke van der Steen
Wijk Grevenbicht
Predikant wijk Grevenbicht
Wijksecretaris Grevenbicht
Peter Bakker
Ouderling wijk Grevenbicht
Diaken wijk Grevenbicht
Algemeen
Koster
Annie Stoffels
Koster
Truus Broer
Organist
Jolanda Cartwright-Kroesbergen
Fedor Coenen
Wilma Flier
Ad Gijzels
Marnix van Gurp
Nelly de Haan-Elbertsen
Ko Krijger
Henk van Loo
Nico Maar
Johan Meij
Ria van Mourik-Schouten
Annie Niessen
Wil Passchier-Vonhof
Jaap Renkema
Vincent Snackers
Bertie Stokman-Gijlers
Stevin Treurniet
Amnesty Intern.
Riet Coolsma
Webmaster
Hans Pelman
Verhuur
Annie Stoffels
Gaandeweg
Monica Bosman
Willy de Koning
Germ Visser
Gerdien Zwartkruis
Geerhorst
Yolanda Kragt
Leen Plessius
Nieuwsbrieven
Bert Bosman
Monica Bosman
Jeugdwerkoverleg
Kerkelijk bureau
Rob van der Steen
Klussengroep
Koffiegroep
Rob Atsma
Anneke Atsma
Bert Blom
Sonja Blom
Maarten den Boer
Iet den Boer
Truus Broer
Martin Broer
Lijsbeth Bruens
Casper Bruens
Janny van den Doezelaar
Marnix van Gurp
Irene van Gurp
Anne Kip
Bert Kip
Yvonne Kooyman
Bart Kooyman
Pedro Maas
Hedi Maas
Leen Plessius
Fietje Plessius
Sjannie van de Steeg
Hennie van de Steeg
Inge Streekstra
Harm Versluis
Germ Visser
Jenny Visser
Henk Wessels
Wil Wessels
Gerrie Zandstra
Ferry Zandstra
Gerdien Zwartkruis
Theo Zwartkruis
Lydia Zwierzanski
Oecumene
Irene Pluim
Stiltecentrum
Yolanda Kragt
Website
Willy de Koning
Hans Pelman
Preekrooster
Wil Wessels
Autovervoer
Rob Atsma
Marijke Pelman
Leen Plessius
Boekentafel
Maarten den Boer
Public Relations
Willy de Koning
Voorgangers
Doetien Benz
Yolanda Kragt
Irene Pluim
Pier Prins
Bertha Verkerk-Lam
Joke Zuidema
Coördinator Bloemengroep
Sonja Blom
Annie Stoffels
Bloemengroep
Anneke Atsma
Sonja Blom
Truus Broer
Janny Kortleve
Brenda van Kranenburg
Marijke Pelman
Annie Stoffels
Coördinator ontvangstcommissie
Gerard Kortleve
Ontvangstcommissie
Doetien Benz
Lijsbeth Bruens
Casper Bruens
Mia van Klei
Gerard Kortleve
Janny Kortleve
Gjalt Linker
Hannie Musson
Sietse van der Sluis
Henk Wessels
Wil Wessels
Coördinator Kerkwacht
Wil Wessels
Kerkwacht
Riet van Alst
Marius van Andel
Fokke Dijkstra
Janny Kortleve
Gjalt Linker
Rietje Molemaker
Phyl Pernot
Paula Walschot
Wil Wessels
Taakdrager
Lydia Zwierzanski
Archivaris
Henk Wessels
WG Kerkgebouwen
Rob Atsma
Ingrid Boonstra
Bert Bosman
Riet Coolsma
Rien Hooft
Eddy Roerdink
Henk Verkerk
pilotWebshop
Rob Atsma
Bert Blom
Iet den Boer
Bert Bosman
Monica Bosman
Martin Broer
Riet Coolsma
Marnix van Gurp
Anne Kip
Bert Kip
Jan de Koning
Emma de Koning
Yolanda Kragt
Hans Pelman
Marijke Pelman
Irene Pluim
Eric Rodigas
Sietse van der Sluis
Joke van der Steen
Rob van der Steen
Annie Stoffels
Inge Streekstra
Bert Stuij
Germ Visser
Willy van der Weide
Lydia Zwierzanski
PGGBU
PGGBU-Kerkenraad
Henk van Doornik
Wouter den Dulk
Loes van Elk-Kraan
Wim Hendriks
Bea Hofmeyer-van Doezelaar
Kees van Luijk
Pier Prins
Eddy Roerdink
Ruud Steen
Bertha Verkerk-Lam
PGGBU-Moderamen
Kees van Luijk
Pier Prins
Eddy Roerdink
Bertha Verkerk-Lam
PGGBU-Oudsten
Henk van Doornik
Loes van Elk-Kraan
Wim Hoogstraten
Riet Krijgsman-Rijper
Ruth Lemmens-Amzand
Dineke Moerman-de Frel
Ati Oldenbeuving-Lanning
Yda den Ottolander
Ruud Steen
Caroline Steenwijk
Wilma Thijs
Henny Veldman-Klunder
PGGBU-Collectanten
Herman van Hardeveld
Bea Hofmeyer-van Doezelaar
Berend van der Kooi
Jenny Kooistra-Homan
Kees van Luijk
Yda den Ottolander
Ed Rensen
Phyllis Stans-Hoyer
Caroline Steenwijk
Henny Veldman-Klunder
Bertha Verkerk-Lam
PGGBU-Kosters
Wim van Elk
Tijn Matital
Ed Rensen
Jent Sjollema-Oost
Gerrit Smeets
Dick Veldman
Henny Veldman-Klunder
Henk Verkerk
Eveline Wijsman-Honingh
PGGBU-Kerkrentmeesters
Ingrid Boonstra
Wouter den Dulk
Eddy Roerdink