PGS

ZWO

printen

Riet van Alst
Jeugd
            Coördinatie
            Basiscatechese
Verdieping Bezinning Communicatie
            Basiscatechese
Algemeen
            Kerkwacht
Marius van Andel
Algemeen
            Kerkwacht
Rob Atsma
Verdieping Bezinning Communicatie
            Cantorij
Algemeen
            Autovervoer
            Koffiegroep
Anneke Atsma
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
Peter Bakker
Wijk Grevenbicht
            Wijksecretaris Grevenbicht
Doetien Benz
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Voorgangers
Bert Blom
College van Kerkrentmeesters
            Gebouwen
Wijk Zuid
            Wijksecretaris Zuid
Algemeen
            Koffiegroep
Sonja Blom
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
            Coördinator Bloemengroep
Maarten den Boer
Algemeen
            Boekentafel
            Koffiegroep
Iet den Boer
Kerkenraad
            Ouderling
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Penningmeester
Verdieping Bezinning Communicatie
            Vesper-Agapè
Wijk West
            Ouderling wijk West
Algemeen
            Koffiegroep
Rolinka Boltong
Jeugd
            12+ Jongerenkerk
Verdieping Bezinning Communicatie
            12+ Jongerenkerk
Anja Borger
Diaconie
            Rechtfonds
Bert Bosman
College van Kerkrentmeesters
            Penningmeester
Algemeen
            Nieuwsbrieven
Monica Bosman
Algemeen
            Gaandeweg
            Nieuwsbrieven
Anno Braaksma
Diaconie
            Bie Zefke
Gerie Brandts
Diaconie
            Sociaal overleg
Truus Broer
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
            Koster
Martin Broer
College van Kerkrentmeesters
            Kerkbalans
Lijsbeth Bruens
Algemeen
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
Casper Bruens
Algemeen
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
Charles Cartwright
Jeugd
            Kindernevendienst
Jolanda Cartwright-Kroesbergen
Algemeen
            Organist
Fedor Coenen
Algemeen
            Organist
Riet Coolsma
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Secretaris
Algemeen
            Amnesty Intern.
Fokke Dijkstra
Verdieping Bezinning Communicatie
            Kranten-leeskring
Algemeen
            Kerkwacht
Janny van den Doezelaar
Algemeen
            Koffiegroep
Bas van Dongen
Verdieping Bezinning Communicatie
            Joods koken
Henk van Doornik
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Oudsten
Wouter den Dulk
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
Wim van Elk
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Loes van Elk-Kraan
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Oudsten
Wilma Flier
Algemeen
            Organist
Marnix van Gurp
Kerkenraad
            Diaken
Diaconie
            Wijkdiaken
            Diaken
Verdieping Bezinning Communicatie
            Milieugroep
            Kring oost
Wijk Noord
            Diaken wijk Noord
Algemeen
            Organist
            Koffiegroep
Irene van Gurp
Algemeen
            Koffiegroep
Nelly de Haan-Elbertsen
Algemeen
            Organist
Herman van Hardeveld
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Wim Hendriks
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
Jopie Hoekstra
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Bea Hofmeyer-van Doezelaar
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Collectanten
Marry de Jeu
Algemeen
            Kerkwacht
Marijn Jonker
Jeugd
            Kindernevendienst
Anne Kip
Algemeen
            Koffiegroep
Bert Kip
Kerkenraad
            Moderamen
            Ouderling
            College van Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
            Voorzitter
Algemeen
            Koffiegroep
Mia van Klei
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Mirjam Kolkman
Jeugd
            Kindernevendienst
Ard Kolkman
Jeugd
            Kindernevendienst
Willy de Koning
Algemeen
            Public Relations
            Gaandeweg
            Website
Emma de Koning
Jeugd
            Catechese 15+
Berend van der Kooi
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Jenny Kooistra-Homan
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Yvonne Kooyman
Algemeen
            Koffiegroep
Bart Kooyman
Algemeen
            Koffiegroep
Gerard Kortleve
Verdieping Bezinning Communicatie
            Bloesemtocht
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Coördinator ontvangstcommissie
Janny Kortleve
Algemeen
            Bloemengroep
            Ontvangstcommissie
            Kerkwacht
Yolanda Kragt
Kerkenraad
            Ouderling
            Speciale ambtsdrager t.b.v. gevangenis pastoraat
Diaconie
            Rechtfonds
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Wijk Zuid
            Ouderling wijk Zuid
Algemeen
            Geerhorst
            Stiltecentrum
            Voorgangers
Brenda van Kranenburg
Algemeen
            Bloemengroep
Ko Krijger
Algemeen
            Organist
Riet Krijgsman-Rijper
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Ruth Lemmens-Amzand
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Gjalt Linker
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Kerkwacht
Henk van Loo
Algemeen
            Organist
Kees van Luijk
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Moderamen
            PGGBU-Collectanten
Nico Maar
Algemeen
            Organist
Tijn Matital
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Dineke Moerman-de Frel
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Rietje Molemaker
Algemeen
            Kerkwacht
Ria van Mourik-Schouten
Algemeen
            Organist
Hannie Musson
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Annie Niessen
Algemeen
            Organist
Ati Oldenbeuving-Lanning
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Lianne van Oord
Verdieping Bezinning Communicatie
            Paasontbijt
Yda den Ottolander
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
            PGGBU-Collectanten
Marlinda Ozinga
Wijk West
            Wijksecretaris West
Wil Passchier-Vonhof
Algemeen
            Organist
Hans Pelman
College van Kerkrentmeesters
            Begraafplaats
            Kerkbalans
            Arbo
            Verhuur
Wijk Noord
            Wijksecretaris Noord
Algemeen
            Website
            Webmaster
Marijke Pelman
College van Kerkrentmeesters
            Financiële Adm.
            Coördinator gegevensbescherming
Algemeen
            Autovervoer
            Bloemengroep
Phyl Pernot
Algemeen
            Kerkwacht
Leen Plessius
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Algemeen
Verdieping Bezinning Communicatie
            Vesper-Agapè
Algemeen
            Autovervoer
            Geerhorst
            Koffiegroep
Fietje Plessius
Algemeen
            Koffiegroep
Irene Pluim
Kerkenraad
            Moderamen
            Predikant
Jeugd
            Catechese 12-15jr
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
            Belijdeniscatechese
            Geloven op maandag
            Catechese 12-15 jr
            Bezinningsavond
            Voorzitter
Wijk Zuid
            Predikant wijk Zuid
Wijk West
            Predikant wijk West
Algemeen
            Oecumene
            Voorgangers
Christel Prins
Jeugd
            Carrouselactiviteit
            Catechese 12-15jr
Verdieping Bezinning Communicatie
            Catechese 12-15 jr
            Carrouselactiviteit
Pier Prins
Algemeen
            Voorgangers
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Moderamen
Jaap Renkema
Algemeen
            Organist
Ed Rensen
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
            PGGBU-Kosters
Eric Rodigas
Kerkenraad
            Ouderling
            College van Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
            Secretaris
Eddy Roerdink
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Moderamen
Henrike Sanders - Brand
Jeugd
            Kindernevendienst
Jent Sjollema-Oost
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Sietse van der Sluis
Kerkenraad
            Moderamen
            Preses
            Ouderling
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Ralf Smeets
Jeugd
            Kindernevendienst
Gerrit Smeets
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Vincent Snackers
Algemeen
            Organist
Phyllis Stans-Hoyer
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Sjannie van de Steeg
Algemeen
            Koffiegroep
Hennie van de Steeg
Algemeen
            Koffiegroep
Joke van der Steen
Kerkenraad
            Moderamen
            Diaken
Diaconie
            Voorzitter
            Wijkdiaken
            Classis
            Diaken
Verdieping Bezinning Communicatie
            Taizé
Wijk West
            Diaken wijk West
Rob van der Steen
College van Kerkrentmeesters
            Leden adm.
Algemeen
            Kerkelijk bureau
Ruud Steen
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Oudsten
Caroline Steenwijk
Algemeen
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
            PGGBU-Collectanten
Joachim Stegink
Kerkenraad
            Moderamen
            Predikant
Jeugd
            Catechese 15+
            Crèche
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
            Catechese 15+
            Speelclub
            Bezinningsavond
Wijk Noord
            Predikant wijk Noord
Wijk Oost
            Predikant wijk Oost
Wijk Grevenbicht
            Predikant wijk Grevenbicht
Algemeen
            Voorgangers
Annie Stoffels
Algemeen
            Koster
            Bloemengroep
            Verhuur
            Coördinator Bloemengroep
Bertie Stokman-Gijlers
Algemeen
            Organist
Inge Streekstra
Kerkenraad
            Ouderling
Wijk Oost
            Ouderling wijk Oost
Algemeen
            Koffiegroep
Bert Stuij
Kerkenraad
            Ouderling
Jeugd
            Catechese 15+
Verdieping Bezinning Communicatie
            Bijbel
            Catechese 15+
            Ouderling
Nely Stuij
Verdieping Bezinning Communicatie
            Bijbel
Wilma Thijs
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Stevin Treurniet
Algemeen
            Organist
Dick Veldman
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Henny Veldman-Klunder
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
            PGGBU-Collectanten
            PGGBU-Kosters
Henk Verkerk
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Bertha Verkerk-Lam
Algemeen
            Voorgangers
PGGBU
            PGGBU-Kerkenraad
            PGGBU-Moderamen
            PGGBU-Collectanten
Harm Versluis
Diaconie
            Voedselbank
Algemeen
            Koffiegroep
Germ Visser
Kerkenraad
            Moderamen
            Scriba
            Ouderling
Algemeen
            Gaandeweg
            Koffiegroep
Jenny Visser
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Algemeen
            Koffiegroep
Ineke Voorintholt
Jeugd
            Kindernevendienst
Paula Walschot
Algemeen
            Kerkwacht
Willy van der Weide
Kerkenraad
            Diaken
Diaconie
            Penningmeester
            Rechtfonds
            Wijkdiaken
            Diaken
Wijk Oost
            Diaken wijk Oost
Annemarie van der Weide
Wijk Oost
            Wijksecretaris Oost
Henk Wessels
Algemeen
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
            Archivaris
Wil Wessels
Algemeen
            Preekrooster
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
            Kerkwacht
            Coördinator Kerkwacht
Eveline Wijsman-Honingh
PGGBU
            PGGBU-Kosters
Gerrie Zandstra
Algemeen
            Koffiegroep
Ferry Zandstra
Algemeen
            Koffiegroep
Joke Zuidema
Jeugd
            12+ Jongerenkerk
Verdieping Bezinning Communicatie
            12+ Jongerenkerk
Algemeen
            Voorgangers
Gerdien Zwartkruis
Verdieping Bezinning Communicatie
            Joods koken
Algemeen
            Gaandeweg
            Koffiegroep
Theo Zwartkruis
Algemeen
            Koffiegroep
Lydia Zwierzanski
Kerkenraad
            Ouderling
Wijk Noord
            Ouderling wijk Noord
Algemeen
            Koffiegroep