PGS

ZWO

God en de wereld
Lezing
Voltooid Leven

Het komt nogal eens voor dat mensen hun leven voltooid achten, hoewel ze nog redelijk gezond zijn. Het gaat dan om mensen die lijden aan het leven, die moe zijn en het gevoel hebben dat ze alleen nog maar zitten te wachten op het levenseinde. Ze geven daarvoor verschillende oorzaken aan zoals eenzaamheid, afhankelijkheid of de angst afhankelijk te moeten worden. Maar ook het gevoel er niet meer bij te horen en geen verbinding meer te kunnen maken met de omgeving, spelen een rol. Waarom zou je er dan geen punt achter kunnen zetten als het leven je niets meer te bieden heeft en zinloos geworden is?
Al meerdere jaren speelt de discussie rond “voltooid leven”. Aan deze ingrijpende kwestie zitten nogal wat vragen vast zoals: wanneer is een leven voltooid? Hoe gaan we als samenleving om met ouderdom en met mensen die lijden aan het leven? Is de zelfgekozen dood de ultieme oplossing om een einde te maken aan het lijden en het gevoel van zinloosheid en overbodigheid? En hoe kijk je vanuit christelijk perspectief naar deze vragen?
Graag wil ik wat achtergronden bieden over dit onderwerp en met elkaar hierover in gesprek gaan.

Wanneer: 24 januari 2019, 20.00 – 21.30 uur
Waar: Johanneskerk of Gruizenkerk (wordt nader bekend gemaakt)
Informatie: Pier Prins, Bert Stuij, 046-4200745

laatste update.: 05-09-2018