PGS

ZWO

Wereld diaconaat
Collecteopbrengsten 1e kwartaal 2019

datum

opbrengst

Bestemming

20-1-2019

€ 268,26

Bie Zefke

3-2-2019

€ 234,07

Werelddiaconaat

17-2-2019

€ 197,13

Rechtfonds

3-3-2019

€ 131,25

Ouder-Kind project Geerhorst

17-3-2019

€ 211,49

Stichting Exodus

31-3-2019

€ 147,51

Pioniersplekken

Hartelijk dank voor uw bijdrage

laatste update.: 07-04-2019