PGS

ZWO

Activiteiten wijken
IN MEMORIAM GERARD VERSCHRAGEN
Op maandag 11 februari overleed in Delft Gerard Verschragen, emeritus predikant. Hij werd 88 jaar. Gerard is jarenlang predikant geweest van de Hervormde gemeente van Sittard namelijk van 1971 tot zijn emeritaat in 1992.
Na zijn emeritaat bleef hij wonen in Sittard aan de Kromstraat, waar hij samen met Henny nog een aantal gelukkige jaren doorbracht.

Gerard heeft het niet altijd gemakkelijk gehad gedurende zijn jaren als predikant in Sittard Hij was een man van harmonie en kon moeilijk omgaan met meningsverschillen. Daar lag hij vaak nachten wakker van. Dit ging vooral spelen in de nadagen van zijn predikantschap  toen de eerste voorzichtige stappen gezet werden naar  samenwerking en op termijn fusie van de Hervormde gemeente en de Geformeerde kerk, wat met de nodige spanningen gepaard ging.

Gelukkig had hij in Henny een vrouw van wie hij veel steun van ondervond. Zij was een wijze vrouw en een steunpilaar voor hem op de achtergrond.
Gerard was zeer gehecht aan het Hervormde kerkje aan de Gruizenstraat. Ter gelegenheid van de feestelijke  heropening van de kerk na de restauratie in 1978 stelde hij een uitgebreide kroniek van de Hervormde gemeente samen.
In zijn voorwoord schreef hij :
 “Wij hopen dat deze kroniek mag helpen enige liefde te wekken voor de bewogen traditie van Sittards Hervormde kerk, niet alleen bij allen die binnen haar muren een geestelijk huis hebben gevonden, maar ook bij onze medeburgers in deze stad van wie wij zoveel goeds mogen ervaren.” 

Na de dood van Henny verhuisde hij naar de Baenje, waar hij nog een aantal jaren gewoond heeft totdat zijn oudste dochter Marieken, die in Delft woont, hem naar Delft haalde, waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht.
 
Gerard Kortleve
laatste update.: 25-04-2019