PGS

ZWO

Nieuwsbericht
UIT DE PUT!

Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen. Dat is de omschrijving die het Springteam meegeeft aan deze vieringen. Zondag 19 mei werd de derde Spring!-dienst gehouden. Dit keer stond Jozef centraal en het thema daarbij was: Uit de put!

Vooraf was er om 10 uur al veel gezelligheid met koffie en wat lekkers; de dienst begon om half 11.

Het bijzondere verhaal van de levensloop van Jozef werd ingeleid door een toneelstukje over een gesprek tussen Dina, de zuster van Jozef en Asnath, de Egyptische vrouw van Jozef. Daarna kwam Marnix van Gurp als Jozef aan het woord en hield hij een korte overdenking over: Uit de put! Op de beamer waren liederen over Jozef te volgen, de kinderen gingen erover aan het knutselen. Vast onderdeel in deze dienst was het in beweging komen van de kerkbezoekers voor een kort gesprekje met elkaar.

Maar, allerminst vast staan deze onderdelen. De voorbereidingsgroep liet weten open te staan voor opmerkingen en suggesties voor de volgende Springdiensten. Na afloop van de dienst waren er in de hal van de kerk soep en hapjes voor iedereen.

De eerstvolgende Springdienst is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk en begint weer om 10.00 uur met koffie.

Willy de Koning

laatste update.: 21-05-2019