PGS

ZWO

Algemeen
Bijzondere lezingencyclus over "spiritualiteit en het menselijk handelen"
Aan de hand van vier lezingen door deskundigen nemen we de deelnemer mee in een verdieping van het thema “spiritualiteit als drijfveer voor menselijk handelen”. Wat drijft en motiveert ons, wat geeft ons kracht en hoe kunnen we omgaan met levensvragen.

De eerste lezing heeft als thema “Sociale spiritualiteit”, welke spirituele overwegingen motiveerden mensen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het sociaal welzijn van mensen? De eerste lezing vindt plaats op 3 oktober, om half acht in de Johanneskerk. Opgave is noodzakelijk en kan via de site ‘Kringenwerk.nl’

De spreker op 3 oktober is Herman Westerink, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is als docent godsdienstfilosofie verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is auteur van verschillende boeken over spiritualiteit en heeft zich m.n. verdiept in de ‘sociale spiritualiteit’.

In latere lezingen wordt onder meer ingegaan op levensvragen. De lezingencyclus is onderdeel van het ‘kringenwerk programma’  waarvoor de protestante gemeenten van de westelijke mijnstreek samen met anderen de krachten gebundeld hebben.
 
Kijk ook daar voor extra informatie: kringenwerk.nl. Contactpersoon voor de lezingencyclus is Dick Haster, d.haster@home.nl
 
laatste update.: 06-09-2019