PGS

ZWO

KR-Algemeen
UIT DE KERKENRAAD
Afscheid: In de dienst van 2 juni hebben we afscheid genomen van Ds Joachim Stegink. Met een lach en een traan, op ludieke wijze en op serieuze toon, maar met veel dankbaarheid voor wat hij voor ons betekend heeft. Na 17 jaar bij ons dominee geweest te zijn, is hij vertrokken naar onze buurgemeente in Parkstad. Het afscheidscadeau, een prachtig schilderij van Hennie van der Steeg getiteld "Gesprek" was zeer passend: Joachim als (s)preker en Joachim als luisteraar. Op 9 juni deed Joachim intrede in de Pelgrimskerk in Brunssum, ook daar begeleid door een afvaardiging uit onze gemeente.

Zijn vertrek heeft bij ons wel een groot gat achtergelaten. Onze huidige predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, zijn al vol belast met allerlei taken en kunnen niet zomaar het werk van Joachim overnemen. Dat betekent dat de wijken Sittard-Oost, Sittard-Noord en Grevenbicht nu vacant zijn als het om predikantsondersteuning gaat. In noodgevallen zijn uiteraard wel Irene (Sittard) en Pier (Grevenbicht) beschikbaar.

Kwetsbaar
Dit weerspiegelt wel dat onze gemeentes in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. We hebben niet steeds meer de menskracht om pastoraat en diaconaat in te vullen zoals we graag zouden willen. Dat is soms pijnlijk. Aan de andere kant vinden er op allerlei plaatsen activiteiten plaats en zoeken mensen elkaar op om contact te hebben en geloof te delen en in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat wij elkaar weten vast te houden en te enthousias-meren. Laten we vooral die dingen doen, die onszelf energie geven. Dan gaat er weer wat broeien en bloeien!

Kerkgebouwen
De werkgroep Kerkgebouwen heeft uitstekend werk verricht in de inventarisatie van ideeën en behoeften met betrekking tot de kerkgebouwen. Elders in dit kerkblad vindt u daarvan een verslag. In fase 1 is vooral gekeken naar de wensen van ons als gemeenteleden, nu gaat de werkgroep verder met fase 2 waarin ook bekeken wordt wat de waarde van onze gebouwen is voor de buitenwereld.

Communicatie
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen (Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes. Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer gedrukt.

In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-Beek-Urmondse Kringenwerk geïntegreerd kunnen worden met één boekje en één website.

Beleid
We maken nu snelle schreden in het proces van samengaan. In de kerkenraadsvergaderingen van juni en september bespreken we al de beleidsplannen van de verschillende werkgroepen. Het doel is ook hier om een gezamenlijk beleid te gaan vaststellen voor onze toekomstige gemeente. We zitten nog volop in dit proces, maar hopen u daar in het vroege najaar meer over te kunnen vertellen. Spreek ons er gerust op aan!

Kerkdiensten
Het kerkdienstenrooster voor 2020 is bijna klaar. Het gaat in grote lijnen hetzelfde zijn als dat van 2019. Ook in 2020 zullen er weer 5 SPRING!-diensten worden georganiseerd.

Vertrouwen
We bevinden ons in een spannende tijd, die ook wel wat zorgen met zich meebrengt. In de SPRING!-dienst van 19 mei ging het over Jozef, die eerst in de put belandde en later zelfsuitzichtloos in de gevangenis terechtkwam. Hij behield steeds zijn vertrouwen in God. Ook, en misschien wel juist in moeilijke situaties staat God naast ons en geeft ons zijn goedheid (Gen. 39:21). Dat geeft moed om samen verder te gaan.

We wensen u allemaal een goede en inspirerende zomertijd toe!

 

Bertha Verkerk en Marnix van Gurp

laatste update.: 04-07-2019