PGS

ZWO

Nieuwsbericht
PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

“Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht! Overal licht! Alles is licht geworden!”

Op Paaszondag 20 april 2014 werd het feest van de opgestane Heer gevierd. Het was een mooie viering met veel indrukwekkende momenten.

Tekst bij het bloemstuk:

stilte    weldadige stilte    daalt neer

licht    straalt     door de open poort   van het graf

een stem     noemt       je naam

nieuw leven    bloeit

“Als de Graankorrel sterft …” In de veertigdagentijd en met name op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag werd door de Cantorij onder leiding van Hans Timmermans het Oratorium “Als de Graankorrel sterft …” uitgevoerd. Als soliste trad sopraan Mariëlle Craenen op en Ellen Janssen begeleidde de Cantorij op dwarsfluit. Op het orgel en de piano werd de begeleiding verzorgd door achtereenvolgens Fedor Coenen, Wilma Flier en Ko Krijger.

 

“Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.” Tijdens de Paaswake werd de nieuwe brandende Paaskaars binnengebracht in de Johanneskerk. Tijdens de dienst op Paaszondag werd door Jannie Bex een speciale Paaskaars voor de kerk aan de Gruizenstraat binnengebracht die daar in de komende jaren tijdens diensten kan branden.

“De Heer is waarlijk opgestaan.” Vanuit het perspectief van Maria, voorgelezen door Margreet Vriesema, maken we de opstanding van Jezus van heel dicht bij mee. Nog vol van verdriet van de recente gebeurtenissen gaat ze naar het graf om daar te zien dat de zware steen is weggerold en het graf leeg is. Dan ziet ze een schimmige figuur die haar naam noemt. En dan ziet ze Hem. Ze kan Hem bijna aanraken. Vol van vreugde gaat ze naar huis om het nieuws te brengen aan wie het maar horen wil.

In de meditatie neemt Ds. Irene Pluim ons mee langs de gebeurtenissen in de Goede week. Witte Donderdag met de kenmerken van dienstbaarheid van Jezus aan zijn leerlingen zichtbaar in het wassen van hun voeten en de duisternis van het verraad door Judas. Goede Vrijdag met het kenmerk van solidariteit waar Jezus zijn leven geeft voor ons mensen, vertrouwend op God de Vader. En tenslotte Pasen. Het dode lichaam van Jezus is er niet meer maar het licht van zijn leven kan niet worden gedoofd. Ds. Pluim ziet een lei-linde voor zich waar vanuit 1 bron ontelbaar nieuwe verbindingen springen. Zo mag Pasen weer het begin zijn waar God zich opnieuw verbind met alle mensen.

 “De Heer van de Morgen (Iona).” Elly Meijers en Bert Stuy zingen een lied over het duister dat  dat voorbij is. “Ik loop door het gras in het morgenlicht. Met de dauw als parels op mijn gezicht. De stad is in slaap, maar zij wacht op mij. Want ik ben, de Heer van de morgen.”

En tenslotte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Met zelfgemaakt bloemen, en narcissen en chocolade paaseitjes om uit te delen aan de mensen in de kerk.

Bert Bosman

laatste update.: 22-04-2014