PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Themadienst diaconie

Op zondag 3 november was er een themadienst in samenwerking met de diaconie met als thema Kerk in netwerk. Vanuit de diaconie was er een bijdrage door Hennie Prins die een verhaal voorlas uit het welbekende boek Bartje. In dit verhaal werd de hulpverlening die vroeger geboden werd goed weergegeven.  Er was veel sociale controle en afhankelijkheid aan hulpverlening die vanuit kerken werd geboden.  De verzorgingsstaat bracht bevrijding door het anonimiseren van hulp. In de huidige ontwikkeling naar een participatiemaatschappij worden eveneens voorwaarden gesteld aan de hulpverlening. Denk hierbij maar aan de voorwaarden die gesteld worden door gemeenten en wet en regelgeving. Om dit te verduidelijken vertelde Ineke Stegink (uit haar werk als maatschappelijk werker), aan de hand van een voorbeeld hoe er tegenwoordig wordt omgegaan met gezinnen in een probleemvolle situatie.

 Door Joachim werd gekeken naar de rol en plek van de kerk in het verleden en in de huidige ontwikkelingen. De conclusie uit zijn overweging leidde tot de volgende stelling:

Pas als ik en wij samen een goed netwerk opbouwen en onderhouden door naar elkaar te luisteren, oog te hebben voor elkaar en onze spiritualiteit met elkaar te delen, pas dan kunnen we als geloofsgemeenschap van betekenis zijn voor de mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap. Als we op deze uitdaging ingaan dan vinden wij als geloofsgemeenschap vandaag de dag onze plek.  Joachim eindigde zijn overdenking met de volgende woorden:

Ik denk dat ik moet leren -voorbij de schroom- mijn geloof te leven door

1.mijzelf en anderen bewust maken van de spirituele kant van mijn leven en dat toelichten als zich de gelegenheid voordoet.

2. pastoraat en diaconaat, luisteren en omzien, toe te passen door te communiceren, te participeren, in de betekenis van ‘deelnemen en deelhebben’ aan elkaars leven door te netwerken.

Om het gevoel van netwerken door te geven en zichtbaar te maken aan de gemeenteleden had iedereen twee touwtjes ontvangen bij aanvang van de dienst. Gezamenlijk werd er hard gewerkt om hier een zichtbaar netwerk van te maken en verbinding te leggen met elkaar. Het was goed om met elkaar bewust en zichtbaar bezig te zijn met het netwerk binnen onze eigen geloofsgemeenschap. Er kwamen veel verbindingen (ook dwarsverbanden) tot stand. Als dit samen zo goed lukt, dan beloofd dit veel voor onze mogelijkheden tot netwerken naar mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap!

Ineke Stegink

laatste update.: 06-11-2013