PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Financiële situatie PGSG op voorpagina Trompetter/Maas en Mijn

De financiële situatie van de PGSG staat deze week prominent op de voorpagina van huis-aan-huisblad de Trompetter/Maas en Mijn. "Zorgen over tekort van Protestantse Gemeente" kopt de krant.

Naast alle zaken die het saldo negatief beinvloeden is er toch ook nog een postieve ontwikkeling te noemen, namelijk de opbrengsten uit verhuur van de kerkelijke ruimten. Dat neemt niet weg dat er een fors hogere opbrengst moet komen van KerkBalans.

Als alle mensen die in de week van 13 januari de envelop van KerkBalans krijgen deze met een positieve toezegging naar draagkracht weer meegeven, wie weet komt er dan half februari een grote kop in dezelfde krant met de strekking: "Financiële zorgen PGSG voorbij!"

laatste update.: 03-01-2013