PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Jelle Lucas Yannick Jonker gedoopt

In een feestelijke dienst op zondagmorgen 7 oktober werd Jelle Jonker gedoopt door dominee Joachim Stegink. Jelle is de zoon van Marijn en Andrea Jonker en broertje van Fleur.

Natuurlijk mocht Fleur het water in het doopvont gieten. Maar ook andere familieleden vervulden een rol in deze dienst. De vader van Marijn nam de schriftlezingen uit Marcus en Jesaja voor zijn rekening en een broer van Marijn las een gedicht voor. Toen Jelle werd binnengedragen, waren via de beamer allerlei familiefoto’s van het gezin te zien en was een lied te horen over de blijdschap met dit kind en de dankbaarheid aan God.

In de overdenking stond het verhaal van de rijke jongeling centraal. De preek was opgedeeld in korte blokjes, afgewisseld door de schriftlezingen.

De kinderen van de kindernevendienst maakten een afbeelding met handjes erop.

In deze dienst zorgde een muziekgroepje, in weer een andere samenstelling, voor de begeleiding van de gemeentezang.

laatste update.: 07-10-2012