PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Gezinsdienst met de Gustav Hoeferschool
Het thema van deze dienst was: "Stoer is .. verdraagzaam. Verdraagzaam is .. stoer".
In de gezinsdienst van zondag 7 november die in samenwerking met de Gustav Hoeferschool werd voorbereid, hadden kinderen de hoofdrol. Het thema van deze dienst was: "Stoer is .. verdraagzaam. Verdraagzaam is .. stoer". Rond dit thema hadden de kinderen van de diverse groepen een aantal toneelstukjes gemaakt en liedjes ingestudeerd. Ook werd er door de kerkgangers gestemd over 4 stellingen die met het thema te maken hebben. De lezing uit de Bijbel ging over de kleine tollenaar Zacheüs die stoer gevonden wil worden, maar door de mensen eigenlijk maar stom gevonden wordt: hij vraagt vaak te veel tol aan mensen die naar de stad komen. Als Jezus op bezoek komt in Jericho wil Zacheüs Hem wel zien. Omdat hij klein is moet hij daarvoor in een boom klimmen. Het is verrassend dat Jezus hem ziet en bij Zacheüs thuis wil eten. Na een gesprek met Jezus ziet Zacheüs in dat hij zijn fouten moet herstellen en geeft hij de helft van zijn geld aan de armen.
laatste update.: 21-12-2010

De kinderen van de Gustav Hoeferschool zingen een lied over Zache?s.

Het Bijbelverhaal wordt met tekeningen toegelicht.