PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Palmarum - Palmpasen: 6e zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Op weg in dienstbaarheid

Lezing en schikking
De weg
Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit
de dood en leven in het Eeuwige licht. In het licht van God leven is: zoeken naar de rechte weg met jouw talenten en eigenschappen. Het is: dienstbaar zijn aan de Levende, de Scheppende. Dat is wat Jezus tijdens het laatste maal met de leerlingen tegen hen zei: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar volg Mij in het dienstbaar zijn aan anderen’. Daarom wast Hij de voeten van de leerlingen als voorbeeld daarvan.

Symboliek
Palm
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige (Psalm 92:13). Hij groeit recht omhoog en draagt
goede vruchten. In Nederland groeien geen palmen van nature omdat ze niet winterhard zijn. Het palmboompje, de buxus (Buxus sempervirens) is het meest gebruikte alternatief.

Paars en rood
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiegedeelte. De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed. Denk ook aan de liefde van de mensen langs de weg, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.

Violen
Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid

Verbindende tekst

Een weg
zoeken
in pijn
en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken:
niet ik,
maar de Ander
niet een doel,
maar het leven
is de weg.
Je buigt
en ziet
kleine bloemen bloeien.

Jezus,
Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid
verander ons.
Keer ons leven
naar de Ander,
de wereld.
Geest van liefde,
wijs ons de weg.

laatste update.: 06-04-2012