PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Reminiscere: tweede zondag Veertigdagentijd
Thema: Aanwezig

Lezing en schikking
Jezus neemt Petrus en de broers Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus: Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen.

Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus (Marcus 9:2-4). Kort daarna viel de schaduw van een wolk over hen, en uit die wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’ (vers 7).

Jezus wordt bevestigd als geliefde Zoon van God. Dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht. Een extra bevestiging krijgen de leerlingen door het gesprek dat Mozes en Elia aangaan met Hem. Mozes als vertegenwoordiger van de wet en Elia van de profeten. Zij bevestigen de Goddelijke aanwezigheid en wat er verandert als je het licht en het leven van de Eeuwige zoekt.

Kleur: paars

Symboliek

Wit
In de kleur wit komen alle kleuren samen, het is in staat om elke andere kleur uit te stralen. Wit drukt
zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit. Wit is de liturgische kleur die in de kerk gebruikt wordt bij hoogfeesten zoals Pasen. Bij het graf van Jezus worden de vrouwen aangesproken door een man in een wit gewaad. Stralend wit, als een zon stralen. Het zijn beelden van het licht van God. Maleachi 3:20 verwoordt dat als volgt: maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralen, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

Drie
Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God.

Wolk
De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid én verborgenheid. Wij kunnen slechts in een tweezijdige beeldspraak spreken over God: nabij en verweg, present en afwezig; hij openbaart en verbergt zich. De wolk verbeeldt deze tweezijdigheid als geen ander.


Verbindende tekst

Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen
naar de aarde,
verlicht,
gesterkt.
 
Aanwezige,
richt ons kijken
naar Uw Licht
dat in wolken verhult,
met ons meetrekt.

laatste update.: 07-03-2012